دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

گروه كامپيوتر دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان يكي از گروه هاي شاخص اين دانشگاه، برگزار كننده اصلي كنفرانس بين المللي وب اطلاعاتي است

 

محورهاي كنفرانس:

-ارزيابي كيفيت وب
-اقتصاد اينترنتي و مدل هاي كسب و كار
-امنيت و حريم خصوصي در وب
-بازيابي وب و تحليل محتوا
-تحليل رفتاري و شخصي سازي
-تحليل محيط هاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي
-تعامل انسان و رايانه
-جامعه شناسي و اخلاقيات وب
-رايانش وب در كاربردهاي همراه
-رسانه و ارتباط شناسي وب
-سكوها و ابزارهاي نرم افزاري وب
-سكوهاي رايانش توزيعي، انبوه، ابري
-وب معنايي
-وب كاوي

نظرات