اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي آموزش مهندسي (با تكيه بر فن آوري هاي نوين يادگيري) از 19 الي 21 آبان ماه سال1394‌ در‌ دانشكده هاي ‌ مهندسي دانشگاه شيراز با همكاري و مشاركت فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و انجمن آموزش مهندسي ايران برگزار مي‌گردد.

 

محورهاي كنفرانس:

-   فناوري هاي نوين در آموزش مهندسي، ياددهي و يادگيري
-   دغدغه هاي مسووليت پذيري اجتماعي و نقش آموزش مهندسي
-    گذر از توسعه كمي به توسعه كيفي در آموزش مهندسي
-    افقهاي آينده در مهندسي و آموزش مهندسي
-   خلاقيت و كارآفريني در آموزش مهندسي
-    مستند سازي تجربيات در آموزش مهندسي
-    آموزش مهندسي و محيط زيست
-    نقش پژوهش در آموزش مهندسي
-    اخلاق مهندسي و توسعه پايدار
-    آموزش مهندسي و كشاورزي
-    آموزش مجازي در مهندسي
-   آموزش مهندسي و انرژي
-   ارزيابي آموزش مهندسي

نظرات