سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

محورهاي كنفرانس:

-قدرت    
-الكترونيك    
-مخابرات    
-كنترل و ابزار دقيق    
-مهندسي پزشكي    
-مكاترونيك    
-هوش مصنوعيa

نظرات