اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت

اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت

محورهاي كنفرانس:

-مشخصات اجزاي كامپوزيتي
-رفتار لرزه‌اي و شكل‌پذيري اجزاي كامپوزيتي
-مقاطع كامپوزيتي
-سازه‌هاي كامپوزيتي
-روش‌ هاي توليد و اجراي اجزاي كامپوزيتي
-دوام و شرايط محيطي
-مدل­سازي رياضياتي در مقياس ­هاي مختلف
-تقويت عناصر بتني با اجزاي كامپوزيتي
-تقويت عناصر فولادي با اجزاي كامپوزيتي
-تقويت مصالح بنايي با اجزاي كامپوزيتي
-نانو كامپوزيت ‌ها
-كاربرد اجزاي كامپوزيتي در مهندسي ژئوتكنيك
-دستورالعمل و آيين­ نامه‌هاي طراحي قطعات كامپوزيتي

نظرات