هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

با ياري پروردگار متعال و اهتمام همكاران گرامي در سازمان علمي - دانشجويي مهندسي برق كشور و معاونت پژوهشي، مفتخريم تا هجدهمين كنفرانس ملي - دانشجويي مهندسي برق كشور را در دانشگاه پيام نور مركز مشهد برگزار كنيم.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

-  الكترونيك
-  مخابرات، سيستم
-  مخابرات، ميدان ها و امواج الكترومغناطيس
-  قدرت، سيستم
-  قدرت، ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت
-  كنترل
- مهندسي پزشكي
 - كامپيوتر
 - فناوري اطلاعات
 - هوا فضا

 

نظرات