اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

محورهاي همايش:

 پدافندغيرعامل در بخش كشاورزي با رويكرد توسعه پايدار

‌1- علوم شيلات و آبزيان
- تكثير وپرورش آبزيان
- صيد و بهره برداري
- بهداشت و بيماريهاي آبزيان
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم شيلات و آبزيان
- آبزي پروري و توسعه پايدار
2-  علوم دام و دامپزشكي
- تغذيه دام و طيور
- فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور
- بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور
- نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي
-  علوم دامي و توسعه پايدار 
3-  توليدات گياهي
- مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر
- گياهشناسي و گياهان دارويي
- مباحث مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات
- كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي
- علوم گياهي و توسعه پايدار
4-  مديريت ، ترويج ، اقتصاد در بخش كشاورزي
- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
- تحقيقات ، آموزش ،اقتصاد و ترويج كشاورزي
- بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي
- بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن
- كاربرد فناوريهاي نوين در بخش كشاورزي
- نظام بيمه اي و نظام بانكي محصولات كشاورزي و توسعه پايدار

پدافندغيرعامل در بخش منابع طبيعي با رويكرد توسعه پايدار

۱-  جنگل و مرتع
- علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع
- روش ها و رويكرد هاي نوين مديريت پايدار جنگل ها و مراتع
- سياست گذاري ، برنامه ريزي و مديريت منابع جنگلي
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم جنگل و مرتع
- جنگل ها و مراتع و توسعه پايدار

2 - آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
- آبخيزداري و استحصال آب باران
- مديريت منابع آب و خاك
- آبياري و زهكشي
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب
- آبخيزداري ، مديريت منابع آب و توسعه پايدار
3- بيابان و بيابان زدايي
- ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني
- فرسايش بادي و ريز گردها
- كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي
- بيابانزايي و توسعه پايدار


پدافندغيرعامل در بخش محيط زيست با رويكرد توسعه پايدار

1-محيط زيست و توسعه پايدار

- ايمني،بهداشت و محيط زيست( HSE)
 - آلودگي ها(آب،خاك،هوا،صوت) 
- مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي 
- مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
 - مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست 
 - مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري
- مديريت پسماند و بازيافت 
- مديريت انرژي
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست 
- گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين 
- مهندسي آب و فاضلاب
 - زمين شناسي
- جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
 - تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده   
- علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
- پدافند غيرعامل و دفاع زيستي 
- كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست
 - نقش محيط زيست در توسعه پايدار

2- بحرانهاي زيست محيطي 
- زمين لرزه و رانش زمين
- سيل و مخاطرات دريايي
- خشكسالي و تغييرات اقليمي
- طوفان ، صاعقه و ريزگرد
- آتش سوزي در جنگلها و مراتع
- كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت خشكسالي و تغييرات اقليمي
 - مديريت بحران و توسعه پايدار 

محورهاي ويژه:
- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
- نقش آموزش و فرهنگسازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي
- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
- كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخشهاي مربوطه
- نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار

نظرات