اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

اولين كنفرانس علمي پژوهشي علوم و صنايع غذايي ايران"  با حمايت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمي و دانشگاهي، توسط انجمن علمي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

-ميكروبيولوژي در صنايع غذايي
-بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
-شيمي مواد غذايي و افزودني هاي غذايي
-روشهاي نوين فرآوري در صنايع غذايي
- روشهاي نوين نگهداري مواد غذايي
- تكنولوژي مواد غذايي
-روشهاي نوين پايش كيفيت مواد غذايي
-بهداشت و ايمني مواد غذايي
-مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي
-بهينه سازي سيستم هاي نوين در تضمين كيفيت
-فرآورده هاي غذايي ارگانيك
-ريزپوشاني(ميكروكپسولاسيون) در صنايع غذايي
-فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي
-مدلسازي وبهينه سازي فرآيند در صنايع غذايي
-بسته بندي در صنايع غذايي
-بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي
- توليد و ارزش غذايي محصولات بومي
-راهكارهاي كاهش افزودني هاي مصنوعي در صنايع غذايي
-نقش مديريت در صنايع غذايي
-غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك و پروبيوتيك
-بهينه سازي و بهره وري مصرف انرژي در صنايع غذايي
- نانوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي
-اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي: نقش صنايع غذايي در مديريت تغذيه جامعه
-كاربرد فيلتراسيون غشايي در صنايع غذايي( ميكرو،اولترا،نانو،اسمز معكوس و...)
-استفاده از روشهاي غير حرارتي ( فشار بالا،امواج ما فوق صوت و...)
-ميكروكپسولاسيون در صنايع غذايي
-نانوكپسولاسيون و رهايش هوشمند
-كاربرد بيوسنسورها در صنايع غذايي
-كاربرد شبكه هاي عصبي و پردازش تصوير در صنايع غذايي
- ساير پژوهش هاي نوين در عرصه علوم و صنايع غذايي

 

نظرات