همایش ملی جهان در پیچ تاریخی : نقش جمهوری اسلامی ایران در هندسه جهانی قدرت

همایش ملی جهان در پیچ تاریخی : نقش جمهوری اسلامی ایران در هندسه جهانی قدرت

محورهاي همايش:

- مفاهيم،مباني نظري و رويكردها

- وضغيت شناسي اسلام و نظام بين المللي 

- انقلاب اسلامي و نظام بين الملل

- جمهوري اسلامي ايران و نظام بين الملل مطلوب

- آينده پژوهي هندسه جهاني قدرت

نظرات