دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

موسسه آموزش عالي علاءالدوله سمناني گرمسار مفتخر است كه «دومين كنفرانس ملي مديريت ساخت و پروژه» را جهت تبادل اطلاعات و معرفي آخرين دستاوردهاي پژوهشي درزمينه مديريت ساخت و پروژه و ارتقاء سطح علمي دست‌اندركاران و دانشجويان صنعت ساخت برگزار نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:


مديريت پروژه
مديريت سبد پروژه
برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي
مهندسي همزماني
مديريت استراتژيك پروژه ها
روشهاي نوين برنامه ريزي و زمانبندي
عوامل و سنجه هاي موفقيت پروژه ها

 

منابع انساني
انگيزش نيروي كار
نقش زنان در صنعت ساخت
نقش فرهنگ در صنعت ساخت
مسائل روانشناسي فعالان صنعت ساخت
مسائل اخلاقي در مهندسي و مديريت پروژه ها
شايستگي هاي لازم براي مديريت پروژه ها

 
مطالعات سازماني

دل هاي نوين كسب و كار براي سازمان هاي پروژه محور
سازمانهاي چابك
رهبري در صنعت ساخت
رفتار سازماني در شركتهاي پروژه محور

 
آموزش و دانش

مديريت دانش
نقش آموزش عالي در صنعت ساخت
نوآوري در روشهاي برآورد و تخمين
مهارتهاي مورد نياز دانشجويان مديريت ساخت و پروژه
شيوه هاي انتقال نتايج تحقيقات و نو آوري ها به اهالي صنعت
روش ها و ابزاهاي نوين آموزش براي رشته هاي وابسته به صنعت ساخت

 
محيط زيست
توسعه پايدار
انرژي و محيط زيست
اقتصاد انرژي
توليد انرژي هاي نو

 
ماشين آلات
مديريت ماشين آلات راه سازي و ساختماني
نگهداري ماشين آلات
انتخاب ماشين آلات
فناوري اطلاعات
مدل سازي اطلاعات ساختمان
فن آوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت ساخت
شيوه هاي نوين برقراري ارتباط بين عوامل پروژه ها

 
ساختمان و مسكن
اقتصاد مسكن
بازيابي بافت فرسوده
مسكن مقرون به صرفه
صنعتي سازي در ساختمان ها
انبوه سازي مسكن

 
مديريت
مهندسي ارزش
بهبود بهره وري
عملكرد، رقابت، و سودآوري در صنعت ساخت
بازاريابي ساخت
استراتژي هاي تصميم گيري

 
تأمين و تدارك كالا و خدمات

زنجيره تأمين در صنعت ساخت
مديريت تأمين كنندگان

 
كيفيت
مميزي و كنترل كيفيت
كيفيت و تعالي
معيارهاي كيفيت
بهبود كيفيت
 

ايمني و بهداشت
مديريت ايمني
محافظت در برابر ريسكهاي ايمني در صنعت ساخت
آموزش ايمني و نظارت بر ايمني در پروژه ها
سيستم هاي نوين ايمني در محيط كارگاهي
 

مديريت تعمير و نگهداري
مديريت دارايي ها
ارزيابي وضعيت امكانات و دارايي ها

 
مديريت ريسك
مديريت بحران
كاهش خطر
پيمان و قرارداد
دعاوي
قانون، قرارداد و مسئوليت حرفه اي
حل اختلاف و ميانجيگري
اصول و فنون مذاكره
قراردادهاي پروژه هاي عظيم
مناقصه و شرايط پيمان
تشخيص صلاحيت و نحوه انتخاب پيمانكار
مشاركت بخش خصوصي با دولت در پروژه هاي زيرساختي

 
محاسبه و مدل سازي
استفاده از هوش مصنوعي در مديريت پروژه ها
روباتيك و اتوماسيون در صنعت ساخت
شبيه سازي
روشهاي نوين بهينه سازي
تحقيق در عمليات

 
هزينه
تجزيه و تحليل هزينه ها
كنترل هزينه
اقتصاد مهندسي

 
روش ساخت و تكنولوژي بتن
ترميم و تقويت سازه ها
فن آوري هاي پيشرفته در ساخت و ساز
محصولات بتني پيش ساخته
فناوري نانو در بتن
بتن با عملكرد بالا
مصالح ساختماني نوين

 
محورهاي راه سازي

نظرات