چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

محورهاي كنفرانس:

-برق الكترونيك
-برق مخابرات
-برق قدرت
-هوش مصنوعي
-برق كنترل
-مهندسي پزشكي
-فناوري اطلاعات (IT)

 

نظرات