دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

محورهاي همايش:

- انتخاب و شناسايي مواد مهندسي
- ساخت و توليد و بهينه سازي مواد مهندسي
- مهندسي سطوح ، پوشش ها ، خوردگي و محافظت مواد
- مدل سازي و شبيه سازي فرايندهاي مهندسي مواد
- مواد پيشرفته
- سراميك ها
- پليمر ها
- مواد زيست سازگار
- نانو مواد
- متالورژي استخراجي ، تصفيه و بازيافت مواد
- انرژي و محيط زيست
- جوشكاري و اتصالات مواد مهندسي
- شكل دادن فلزات
- پيل سوختي ، باتري و انرژي هاي نو
- آموزش و نگرش در حوزه كار آفريني

نظرات