دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

نظر به برگزاري موفق نخستين كنفرانس ملي سيستم هاي اطلاعاتي در تاريخ پنجم و ششم اسفندماه سال 1393 بر آن هستيم تا در دومين كنفرانس، با گرد هم آوردن اساتيد، صاحبنظران، كارشناسان خبره و سازمان هاي فعال در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي، محيطي پويا براي تبادل دانش و تجربيات كاربردي اين حوزه فراهم آوريم. بدين ترتيب در تعاملي ارزشمند، ضمن بهره مندي اساتيد و دانشجويان از تجارب كارشناسان خبره صنعت فناوري اطلاعات، دانش اين خبرگان با استفاده از سخنراني ها و برترين پژوهش هاي انجام شده دانشگاهي به روز خواهد شد. شايان ذكر است تمركز كنفرانس دوم، بيشتر بر بهبود نگرش، دانش و مهارت كارشناسان و مديران فعال در صنعت فناوري اطلاعات خواهد بود.
با استعانت از خدواند متعال، دومين كنفرانس ملي سيستم هاي اطلاعاتي در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 12 و 13 بهمن ماه سال 1394 در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

اهداف كنفرانس:

-   جلب توجه صاحبنظران و سياست گذاران كشور به جايگاه و اهميت سيستم هاي اطلاعاتي در پيشرفت كشور؛
-    بررسي و ارائه جديدترين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي؛
-    ايجاد بستري براي هم انديشي و هم افزايي ميان پژوهشگران فعال در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي؛
-    جلب توجه مديران و تصميم گيران جهت سرمايه گذاري در سيستم هاي اطلاعاتي با توجه به ظرفيت بالاي اين حوزه در پيشبرد اهداف سازمان ها؛
-    فرهنگ سازي در حوزه "نگاه سيستمي و نه فناورانه محض" به توسعه اطلاعاتي و دانشي سازمان هاي ايراني؛
-    تبادل تجربيات در حوزه توسعه سيستم هاي اطلاعاتي ميان فعالان صنعت فناوري اطلاعات ؛
-    ارائه راهكارهايي چند بعدي براي افزايش احتمال موفقيت استقرار سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان ها

 

محورهاي همايش:

 مباني نظري، فلسفي، اجتماعي و اخلاقي سيستم هاي اطلاعاتي
   • معرفت شناسي سيستم هاي اطلاعاتي
   • هستي شناسي سيستم هاي اطلاعاتي
   • جايگاه انسان در سيستم هاي اطلاعاتي
   • چالش هاي نظريه پردازي در سيستم هاي اطلاعاتي
   • چالش هاي انطباق پذيري نظريه هاي ساير علوم در سيستم هاي اطلاعاتي
   • چارچوب و گونه شناسي نظريه ها در سيستم هاي اطلاعاتي
   • هويت نظري و كاربردي سيستم هاي اطلاعاتي
   • نقش نظريه در ايجاد و تحكيم هويت مستقل سيستم هاي اطلاعاتي
   • اخلاق در سيستم هاي اطلاعاتي
   • حريم خصوصي و سيستم هاي اطلاعاتي
   • فرهنگ و سيستم هاي اطلاعاتي

 توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
   • رويكردها و متدولوژي هاي نوين توسعه سيستم هاي اطلاعاتي در محيط هاي پيچيده و پويا
   • گونه شناسي روش هاي تكاملي، مشاركتي و چابك در توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
   • توسعه سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر علم طراحي
   • روش هاي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي متن باز و مبتني بر سرويس
   • جايگاه تعامل انسان و كامپبوتر در توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
   • روش هاي برون سپاري توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
   • جنبه هاي مرتبط با مهندسي نيازمندي ها در سيستم هاي اطلاعاتي 
   • جنبه هاي مرتبط با پياده سازي و نگهداري سيستم هاي اطلاعاتي
   • عوامل موثر بر استفاده، پذيرش و اشاعه سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان ها
   • روش ها و تكنيك هاي ارزيابي در توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
   • عوامل سازماني و اجتماعي موثر بر موفقيت و شكست سيستم هاي اطلاعاتي
   • توسعه سيستم هاي اطلاعاتي بزرگ و پيچيده

 معماري و حاكميت سيستم هاي اطلاعاتي
   • برنامه ريزي و سياست گذاري سيستم هاي اطلاعاتي در سطح ملي
   • حاكميت سازماني و ملي سيستم هاي اطلاعاتي
   • چارچوب هاي معماري
   • همراستايي استراتژيك سيستم هاي فناوري اطلاعات و كسب و كار
   • برنامه ريزي و مديريت استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي در سطح سازمان
   • معماري اطلاعات 
   • معماري فني سيستم هاي اطلاعاتي (لايه واسط كاربر، لايه كاربرد و لايه داده ها)
   • معماري زيرساخت ارتباطي (شبكه)
   • مديريت عمليات (پشتيباني، تعمير، تغيير و تنظيم سيستم هاي اطلاعاتي)
   • پارادايم هاي رايانشي (از سيستم هاي اشتراك زماني تا رايانش ابري)
   • آينده سيستم هاي اطلاعاتي
   • معماري سيستم هاي سازماني خاص

 كسب و كار و تجارت الكترونيكي
   • ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قانوني و روانشناسانه موثر بر تجارت و كسب و كار الكترونيكي
   • چالش ها در حوزه تجارت و كسب و كار الكترونيكي
   • عوامل موثر بر پذيرش، استفاده و اندازه گيري اثرات تجارت و كسب و كار الكترونيكي
   • معيارهاي ارزيابي استراتژي هاي توسعه كسب و كار الكترونيكي
   • مدل هاي كسب و كار جديد تجارت الكترونيكي (مدلهاي جمع سپاري، پلتفرم هاي چند وجهي، اقتصاد اشتراكي و همكارانه، تجارت اجتماعي، مدل هاي تفكيكي، دنباله دار و باز)
   • روندهاي فناورانه نوين موثر بر تجارت و كسب و كار الكترونيكي
   • توسعه كسب و كارهاي نوپا (استارتاپ) و كارآفريني ديجيتال
   • رفتار مصرف كننده آنلاين در تجارت الكترونيكي
   • بازارگاه هاي الكترونيك بين بنگاهي و شبكه هاي همكاري
   • نوآوري، خلق ارزش و تحول كسب و كارها در بستر تجارت الكترونيكي
   • سيستم هاي اطلاعاتي و برنامه هاي كاربردي سيار در تجارت الكترونيكي
   • دولت الكترونيكي و سيار

 مديريت دانش
   • استراتژي هاي مديريت دانش
   • سازوكارهاي مديريت دانش
   • مسائل حقوقي و قانوني مديريت دانش
   • مسائل اخلاقي مديريت دانش
   • روش شناسي پژوهش هاي مديريت دانش
   • روش شناسي توسعه مديريت دانش در سازمان ها
   • حاكميت دانش
   • ارزيابي عملكرد و موفقيت مديريت دانش
   • آينده پژوهش هاي مديريت دانش
   • آينده سيستم هاي مديريت دانش
   • مديريت دانش فرايندگرا
   • مديريت دانش اجتماعي
   • مديريت دانش سيار
   • مديريت دانش پروژه

پشتيباني تصميم و هوشمندي كسب و كار
   • علوم تصميم و سيستم هاي اطلاعاتي      
   • سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري     
   • تحليل هاي كسب و كار         
   • هوش كسب و كار    
   • داده كاوي و متن كاوي    
   • كيفيت داده    
   • وب كاوي و هوش وب     
   • داشبوردهاي سازماني     
   • بهينه سازي سيستم هاي اطلاعاتي     
   • روند داده هاي بزرگ    
   • روش هاي تحليل داده هاي بزرگ     
   • تحليل هاي مبتني بر موبايل     
   • تحليل هاي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي     
   • عامل هاي هوشمند و پشتيباني تصميم     
   • هوش تجاري و مديريت عملكرد
   • پردازش تحليلي برخط

 سيستم هاي سازماني
   • سيستم هاي بين سازماني
   • يكپارچه سازي سيستم هاي سازماني
   • سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
   • سيستم هاي مديريت زنجيره تامين
   • سيستم هاي مديريت روابط مشتريان 
   • سيستم هاي مديريت فرآيندهاي كسب و كار
   • نگهداري و توسعه سيستم هاي سازماني 
   • سيستم هاي سازماني تحت ابر

  مديريت پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت استراتژيك پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي
   • روش ها و تكنيك هاي انتخاب پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • متدولوژي هاي مديريت پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت ريسك پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت ارتباطات و ذينفعان پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت منابع انساني پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت كيفيت پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت منافع پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت طرح و سبد پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي
   • ارزيابي موفقيت و عملكرد پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • يادگيري و درس آموخته ها در محيط هاي پروژه اي
   • حاكميت پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي
   • مهارت ها و شايستگي هاي مديران پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • دفاتر مديريت پروژه سيستم هاي اطلاعاتي
   • مديريت برون سپاري پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي
   
 يادگيري الكترونيكي
   • مدل هاي كسب و كار يادگيري الكترونيكي
   • متدولوژي هاي يادگيري الكترونيكي با تاكيد بر رويكرد تلفيفي
   • پرتال ها و سيستم هاي مديريت يادگيري الكترونيكي
   • فناوري هاي نوين يادگيري الكترونيكي
   • مديريت توليد محتواي الكترونيكي
   • دوره هاي باز آنلاين انبوه
   • روش ها و تكنيك هاي ارزيابي يادگيري الكترونيكي
   • مديريت مراكز حرفه اي و دانشگاهي يادگيري الكترونيكي
   • يادگيري الكترونيكي سازماني
   • كاربردهاي فناوري اطلاعات در آموزش و يادگيري
   • فرهنگ يادگيري الكترونيكي
   • مالكيت معنوي و يادگيري الكترونيكي
   • شبكه هاي اجتماعي يادگيري
   • يادگيري سيار

 سيستم هاي اطلاعاتي و رسانه هاي اجتماعي
   • مدل هاي اطلاعاتي در رسانه هاي اجتماعي
   • استراتژي هاي رسانه هاي اجتماعي
   • نيت و قصد استفاده از رسانه هاي اجتماعي
   • رسانه هاي اجتماعي سيار
   • جمع سپاري، تشريك مساعي و حل مساله با رسانه هاي اجتماعي
   • موفقيت و عملكرد رسانه هاي اجتماعي
   • فرهنگ و رسانه هاي اجتماعي
   • رسانه هاي اجتماعي: چالش ها و فرصت ها
   • رسانه هاي اجتماعي و انبوهي اطلاعات
   • رسانه هاي اجتماعي و هويت آنلاين
   • رسانه هاي اجتماعي سازماني
   • تحليل رسانه هاي اجتماعي
   • پويايي ها و روند تكامل رسانه هاي اجتماعي
   • هوشمندي رسانه هاي اجتماعي

 

نظرات