دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی( نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته )

دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی( نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته )

استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنياي امروز ضامن توسعه و تداوم فعاليت هاي يك سازمان بوده و به صورت ويژه مي تواند در توسعه ي صنعت نفت كشور و افزايش منافع حاصله در كليه مراحل زنجيره ارزش اين صنعت تاثير به سزايي گذارد.با توجه به رشد ميزان مصرف و نياز روز افزون و قابل توجه به انواع مواد نفتي اعم از نفت خام، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي در ايران و جهان و همچنين اهميت فوق العاده تامين پايدار انواع فرآورده هاي نفتي مورد نياز صنايع و مراكز جمعيتي، به ويژه در زمان بحران هاي احتمالي و در اثر فجايع طبيعي، ضرورت توجه به ذخيره سازي را از ديدگاه پدافند غيرعامل و آمايش سرزمين دوچندان برجسته گشته است. از سوي ديگر امروزه با توجه به بحران ها و نوسان هايي كه در بازار جهاني اين مواد ايجاد مي شود ذخيره سازي نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بسياري از موارد مي تواند توسط دولت ها بعنوان اهرمي به منظور حفظ قيمت بازار يا تغيير آن باشد. به همين جهت بذل توجه به مقوله ذخيره سازي به ويژه فناوري هاي مرتبط با احداث و بهره برداري آن، به عنوان يكي از زيرساخت هاي اصلي صنايع نفت وگاز، از اهميت خاصي برخوردار گشته و در برنامه ريزي هاي راهبردي كشورهاي دارنده منابع هيدروكربوري مورد توجه قرارگرفته است. از اين رو دبيرخانه دائمي كنفرانس در راستاي استفاده از نتايج و تجربيات فعاليت شركت ها و سازمان هاي نفتي و مهندسي دولتي و خصوصي و همچنين تعامل با دانشگاهيان و موسسات پژوهشي فعال در حوزه ي رويكرد هاي نوين در علوم مهندسي نفت ، گاز ، پتروشيمي و صنايع وابسته ، كنفرانس رويكرد هاي نوين در علوم مهندسي نفت ، گاز ، پتروشيمي و صنايع وابسته را برگزار مي نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

-نانو فناوري در صنايع بالا دستي نفت و گاز
-نانو فناوري در صنايع فرايندي نفت و گاز و پتروشيمي
-فناوري سنتز و مشخصه سازي نانو ذرات
-تجاري سازي نانو فناوري
-نانو فناوري و محيط زيست
-نانو مواد در صنايع گاز و پتروسيمي
-نانو شيمي محاسباتي
-نانو روبات هاي مورد استفاده در صنايع نفت و گاز
-افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي واحدهاي صنعتي
-بهينه سازي فرآيندهاي صنايع شيميايي ،پااليشي ،پتروشيمي و ...
-ترموديناميك و تعادل فازي
-حفاري و بهره برداري
-ايمني ، بازرسي و خوردگي در صنايع نفت
-زمين شناسي نفت
-شيمي و اقتصاد نفت
-شيمي فضايي ، مراحل و مدل سازي مولكولي

 

نظرات