دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

دومين همايش ملي صيانت از طبيعت با محوريت منابع طبيعي و محيط زيست بستري براي ارائه آخرين يافته هاي علمي در زمينه محيط زيست و منابع طبيعي . اين همايش همزمان با هفته منابع طبيعي در دانشگاه محقق اردبيلي برگزار مي گردد. 

 

اهداف همايش:

-ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در راستاي صيانت از منابع طبيعي و محيط‌زيست
-بسترسازي جهت ارتباط مؤثر بخش پژوهش و اجرا
-ارائه راهكار بر اساس آخرين يافته‌هاي علمي در مواجه با چالش‌هاي بخش منابع طبيعي
-ارائه راهكارها و اقدامات عملي در جهت صيانت از منابع طبيعي و محيط‌زيست
-تأثير بر افكار عمومي و اشاعه فرهنگ صيانت از منابع طبيعي و محيط‌زيست در قالب تدوين برنامه‌هاي جانبي همايش
-بسترسازي ارائه توانمندي‌هاي بخش اجرا و پژوهش

 

محورهاي همايش:

- مديريت اكوسيستم‌هاي طبيعي   ( جنگل، مرتع و بيابان و شيلات )
-مسائل اقتصادي و اجتماعي در منابع طبيعي و محيط‌زيست
-مديريت منابع آب
-آلودگي هاي آب و خاك 
-كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و منابع طبيعي
-انرژي هاي پاك و تجديد شونده 
-مديريت منابع سلولزي در منابع طبيعي
-اكوتوريسم
-اقليم و تاثير تغييرات آن بر منابع طبيعي 

نظرات