اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016

اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016

دانشگاه ‌آزاد اسلامي‌ مشهد، اولين كنفرانس ملي روش هاي عددي در مهندسي عمران NMCE2016 را در تاريخ 5و 6 اسفند۱۳۹۴ برگزار مي‌كند. اين كنفرانس در مباحث مهندسي عمران، مكانيك و علوم مرتبط با كامپيوتر، برق، تاسيسات ساختماني و فناوري هاي نوين با حضور انديشمندان، صاحب نظران و محققين و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي آنان برگزار خواهد شد.

 

عناوين پايه‌اي و كاربردي كنفرانس مرتبط با سيستم‌هاي پيچيده و هوشمند كه صرفا محدود به مباحث علمي زير نيست عبارتند از:
• سازه و مكانيك جامدات
• مكانيك خاك و پي
• آب و سازه هيدروليكي
• مكانيك سيالات و هيدروليك
• مهندسي منابع آب
• نقشه برداري و ژئودزي
• هيدرولوژي و هيدروژئولوژي
• آب و فاضلاب

نظرات