دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015

دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015

دانشگاه ‌آزاد اسلامي‌ مشهد دومين كنگره بين المللي حضوري/مجازي فن آوري، ارتباطات و دانش ICTCK2015 را در تاريخ ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴ برگزار مي كند. اين كنفرانس در مباحث علمي برق،‌مخابرات، كامپيوتر و مهندسي پزشكي با حضور انديشمندان، صاحب نظران و محققين و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي آنان برگزار خواهد شد. اين كنگره متشكل از پنج كنفرانس مجزا است كه به صورت همزمان برگزار مي گردد.
اين كنفرانس ها عبارتند از:
چهارمين كنفرانس بين المللي فن آوري اطلاعات: حال و آينده
سومين كنفرانس بين المللي سيستم هاي پيچيده و هوشمند
دومين كنفرانس بين المللي مهندسي الكترونيك، مخابرات، كنترل و قدرت
دومين كنفرانس بين المللي مهندسي پزشكي و فن آوري هاي سلامت
دومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش، اطلاعات و نرم افزار

نظرات