سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‏ وکار

سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‏ وکار

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي با همكاري تشكل‏هاي اقتصادي و برخي از دستگاه‏هاي اجرايي استان، در نظر دارد سومين همايش ملي «توسعه پايدار با رويكرد بهبود محيط كسب‏وكار» را در روزهاي 25و 26  آذرماه 1394 با محورهاي شناسايي نقش نظام مالياتي در محيط كسب‏ وكار، تاثير نظام تامين اجتماعي در محيط كسب ‏وكار، ارزيابي اصلاح قانون كار در بهبود محيط كسب‏ وكار و نقش عوامل گمركي تسهيل ‏كننده تجارت در محيط كسب‏ وكار در مشهد مقدس برگزار نمايد

 

 

محورهاي همايش:

-شناسايي نقش نظام مالياتي در محيط كسب و كار
-تاثير نظام تامين اجتماعي در محيط كسب و كار
-ارزيابي اصلاح قانون كار در بهبود محيط كسب و كار
-نقش عوامل گمركي تسهيل ‏كننده تجارت در محيط كسب و كار

نظرات