اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

اولين كنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران با حمايت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمي و دانشگاهي، توسط انجمن علمي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنگره:

فرهنگ و مديريت شهري:
- برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگي
-جامعه و فرهنگ شهري
-امنيت شهري
-اقتصاد شهري
-بافت فرسوده
-مديريت شهري نوين
- شهرسازي پايدار
-برنامه ريزي شهري  پايدار
-سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
-آب و هوا شناسي(اقليم شناسي)
-برنامه ريزي و آمايش سرزمين
-طراحي شهري نوين
- شهرسازي اسلامي
-محيط زيست شهري
-حمل و نقل شهري
 
مهندسي معماري:
- معماري منظر
- معماري داخلي
- معماري اسلامي
- انرژي معماري
- تكنولوژي معماري
- مطالعات معماري ايران
- هنرهاي ساخت و معماري
- مديريت پروژه و ساخت
- طراحي فضاهاي آموزشي
-تاريخ معماري ايران اسلامي
-مرمت ابنيه سنتي
- طراحي صنعتي
- مهندسي معماري و برنامه ريزي شهري
- مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي
 
مهندسي عمران:
-مهندسي زلزله
-مهندسي مديريت ساخت
- مهندسي آب و مديريت منابع آب
- مهندسي آب وفاضلاب
-مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
- مهندسي سازه هاي بتني و فولادي
- مهندسي حمل و نقل و ترافيك
- مهندسي مكانيك خاك وپي
- مهندسي راه و ترابري
- مهندسي نقشه برداري
- مهندسي محيط زيست
- مهندسي سنجش از دور
-مهندسي ساختمان
- مهندسي شهرسازي
- مهندسي عمران و آباداني
 
محورهاي ويژه:
- نقش مهندسي معماري در كاهش  آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي  جامعه
-راهكارهاي كاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها
-راههاي توسعه و ترويج علوم و فنون پايداري فرهنگي، معماري و مديريت شهري
- راهكارهاي ضرورت توجه به فرهنگ در مباحث معماري و شهرسازي و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن
- ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌اي و آموزش در معماري و شهرسازي
- روش‌هاي آموزشي نوين در معماري و شهرسازي‌ اسلامي
-راهكارهاي مناسب توسعه ، نوسازي و هويت شهري
-ارائه  الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي
-ارائه راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار همه جانبه در معماري و شهرسازي اسلامي
- تبيين نقش محيط زيست، انرژي و  اقليم در شكل‌دهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران
- مديريت مالي و نگرش درآمدزايي در بهسازي بافتهاي فرسوده شهري
-اهتمام ويژه به مباحث مديريت بحران و پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي
-ضرورت توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
- نقش جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي در توسعه فرهنگ شهري
-ساير مباحث مرتبط

نظرات