اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران

محورهاي كنفرانس:
- روش‌هاي نوين فرآوري و نگهداري مواد غذايي
- سلامت، بهداشت و كنترل كيفيت مواد غذايي
- غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك، و پروبيوتيك و امنيت غذايي
- استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي و كنترل آلاينده‌هاي زيست محيطي غذا
- آلاينده‌ها، باقيمانده‌ها و موانع صادرات
- افزودني‌هاي مواد غذايي وروش‌هاي كاهش آنها
- نانوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- مهندسي مواد و طراحي خطوط توليد مواد غذايي
- بهره‌وري مصرف انرژي در صنايع غذايي
- صنايع فرآورده‌هاي لبني
- صنايع فرآورده‌هاي گوشتي
- صنايع فرآورد‌ه هاي غلات
- صنايع بسته بندي مواد غذايي
- فرآورده هاي دام، طيور، آبزيان، كشاورزي و باغباني

نظرات