دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

انجمن مهندسي سازه ايران در راستاي توسعه و تبادل نظر علمي و ارائه آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي دانش مهندسي سازه و علوم وابسته در نظر دارد تا با استعانت از خداوند متعال، دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران را همراه با معرفي سازه برتر كشور از حيث طراحي و اجرا با حضور مسئولين عالي رتبه كشور،اساتيد و مهندسان در تاريخ  5 و 6 اسفندماه 1394در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار نمايد .

 

محورهاي همايش:

- طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي و بتني
- طراحي و اجراي سازه هاي ويژه
- مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله
- سازه هاي بلند
- مديريت پروژه و ساخت
- پدافند غير عامل در سازه ها
- صنعتي سازي و فن آوري هاي نوين
- روش هاي نوين ساخت
- نقش مصالح با دوام و مقاوم در سازه
- مهندسي سازه و شهرسازي
- مهندسي سازه و معماري
- مهندسي سازه و محيط زيست
- مهندسي سازه و مصرف انرژي
- ژئوتكنيك و مهندسي سازه
- اندركنش خاك و سازه
- ديناميك سازه، زلزله و لرزه شناسي
- روشهاي عددي در مهندسي سازه
- آسيب پذيري سازه ها
- سبك سازي و سيستم هاي سازه اي متعارف
- سازه و مكانيك كاربردي

نظرات