کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته

دبيرخانه دائمي كنفرانس با همكاري گسترده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراكز علمي آموزشي حرفه اي و نيز سازمانهاي مرتبط با پنج حوزه معماري، شهرسازي، عمران، هنر و محيط زيست و دانش هاي مرتبط ميان رشته اي، در راستاي توسعه هر چه بيشتر ارتباطات علمي بين پژوهشگران كشور و ايجاد محيط مناسب براي برقراري ارتباطات علمي و تبادل افكار، اولين كنفرانس بين المللي معماري، شهرسازي، عمران، هنر و محيط زيست؛ افق هاي آينده، نگاه به گذشته ICAUCAE 2015 را در تاريخ 25 آبان 1394 برگزار مي‌نمايد.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

- معماري 
- شهرسازي
- عمران
-  هنر
- محيط زيست
-  ساير مباحث ميان رشته اي مرتبط با محورهاي اصلي
 
ريز محورهاي همايش:

ريز محور هاي معماري:
-مهندسي معماري
-معماري داخلي
-معماري منظر
-معماري اسلامي
-مطالعات معماري ايران
-بازسازي پس از حادثه
-مرمت ابنيه
-سازه هاي سنتي
-اخلاق معماري
-تاريخ معماري
-معماري ايراني
-فناوريهاي نوين معماري
-درس آموزي از معماري گذشته
-افق هاي فراروي معماري آينده
-اقليم و معماري
-معماري پايدار
-انرژي هاي نو در معماري
-معماري همساز با اقليم 
-انرژي در معماري
-مدل سازي اقليمي معماري
-تاسيسات معماري
-معماري و مطالعات تطبيقي
-خلاقيت در معماري
-معماري در سينما
-تنظيم شرايط محيطي
-ايستايي
-شناخت مواد 
-عناصر و جزييات
-هندسه كاربردي
-مباني نظري معماري
-معماري جهان
-معماري معاصر
-روش تحقيق معماري
-كاربرد كامپيوتر در معماري
-طراحي فني
-سازه در معماري
-سازه هاي نو
-حكمت هنر اسلامي
-سير انديشه هاي معماري
-روانشناسي محيط
-روشهاي پيشرفته ساخت
-نقد معماري
-مقررات و ضوابط معماري
-آكوستيك معماري
معماري زيرزميني
-معماري اسلامي معاصر
-خلاقيتهاي معماري گذشته
-معماري در ادبيات
-آموزش معماري
-نظريه و روشهاي طراحي
-تحولات معماري
-معماري و ميراث فرهنگي
-هويت معماري
-بيان معماري
-هندسه در معماري
-برداشت از بناهاي تاريخي
-معماري بيونيك
-نورپردازي معماري
-سبك شناسي معماري گذشته
-سبك شناسي معماري معاصر
-سبك شناسي معماري آينده
-نظريه هاي مكانيابي
-معماري بومي
-معماري آينده
-معماري هوشمند
-BMS در معماري
-زيبايي شناسي معماري
-معماري ديجيتال
-تزيينات معماري
-معماري پارامتريك
-خلاقيت در معماري آينده
-معماري در گذر زمان
-طراحي معماري
-كاربريهاي معماري
-طراحي معماري هتل
-طراحي معماري موزه
-طراحي معماري پارك
-طراحي معماري مراكز آموزشي
-طراحي معماري مراكز پژوهشي
-طراحي معماري درمانگاه
-طراحي معماري بيمارستان
-طراحي معماري ورزشگاه
-طراحي معماري دانشگاه
-طراحي معماري مسكوني
-طراحي معماري ويلا
-طراحي معماري مسجد
-طراحي مجتمع هاي زيستي
-مديريت و تشكيلات كارگاهي
-معماري و ديگر هنرها
-معماري و آرمان شهر
-آسيب شناسي معماري
-معماري براي سالمندان
-معماري براي كودكان
-معماري براي معلولين
-معماري اديان
-زنان معمار
 
ريز محور هاي شهرسازي:
 
طراحي شهري
-برنامه ريزي شهري
-درك و بيان محيط شهري
-آمار در شهرنشيني
-طراحي در شهرسازي
-حقوق و قوانين شهري
-GIS
-نقشه برداري در شهرسازي
-مباني روشهاي طراحي شهري
-شناخت فضاي شهري
-تحليل فضاي شهري
-مدل هاي كمي شهرسازي
-مباني روشهاي برنامه ريزي
-شهرسازي اسلامي
روش تحقيق در شهرسازي
-طرح شهرسازي
-برنامه ريزي منطقه و ناحيه اي
-تكنيكهاي طراحي شهري
-تكنيكهاي برنامه ريزي شهري
-جمعيت شناسي شهري
-چالشهاي شهرسازي
-شهر و سياست
-جامعه شناسي شهري
-جغرافياي شهري
-اقتصاد شهري
-بافتهاي فرسوده
-بافتهاي قديمي
-بافتهاي تاريخي
-بازسازي شهري
-نوسازي شهري
-آموزش شهروندي
-گردشگري شهري
-اخلاق شهروندي
-پايداري شهري
-روانشناسي شهري
-شهرهاي جديد
-شهرهاي سنتي
-مديريت شهري
-مسكن و شهرسازي
-شهر در سينما
-شهر در ادبيات
-اسطوره و شهر
-شهر در هزاره سوم
-سبكهاي شهرسازي
- ريزي حمل و نقل
-ترافيك شهري
-شبكه حمل و نقل شهري
-شهر و شهرسازي معاصر
-آموزش شهرسازي
-فرهنگ شهرنشيني
-گرافيك شهري
-نماهاي شهري
-بدنه هاي شهري
-آمايش سرزمين
-بحران در شهر
-زيرساختهاي شهري
-منظرسازي شهري
-فرهنگ هويت و منظر شهري
-شهرسازي سنتي
-شهرسازي معاصر
-شهرسازي جهان
-تاريخ شهر و شهرسازي
-تاثيرات فناوري در شهر
شهرسازي ديجيتال
-شهر الكترونيك
-شهروند الكترونيك
-تاريخ شهرنشيني و شهرسازي
-سير انديشه هاي شهرسازي
-تجارب جهاني طراحي شهري
-تاسيسات و زيرساختهاي شهري
-كاربرد رايانه در شهرسازي
-گرافيك رايانه اي در شهرسازي
-سكونتگاه هاي غير رسمي
-شهر و مناطق زلزله زده
-زيبايي شناسي شهري
-آسيب شناسي شهر و شهروندي
-تفسير عكسهاي هوايي ماهواره اي
-مديريت پروژه هاي شهري
-آمار و احتمالات در شهرسازي
-علم و هنر شهرسازي
-فناوريهاي نوين در شهر
-فناوريهاي گذشته در شهر
-نظام اطلاعات شهري
-طراحي محيط شهر و اثرات آن
-ارزيابي زيست محيطي پروژه شهر
-ارزيابي توان محيط زيست شهري
سوانح طبيعي و شهر
-بوم شناسي و شهرسازي

 ريز محور هاي عمران و سازه:
 چالشهاي مهندسي عمران

-تعمير و تقويت سازه ها
-برنامه ريزي و كنترل پروژه
-روشهاي ساخت
-مديريت و مقررات پيمان
-سازه هاي بنايي
-سازه هاي چوبي
-بهينه سازي سازه ها
-مهندسي بندر
-ترميم ساختمان ها
-ترميم و نگهداري راه
-اصول مهندسي فرودگاه
-مهندسي زهكشي
-اقتصاد مهندسي عمران
-فاضلاب صنعتي
-مهندسي سيستم ها
-كاربرد كامپيوتر در عمران
-مهندسي ترابري
-راه آهن
-مهندسي ترافيك
-مهندسي تونل
-سازه هاي مدفون
-طراحي ايستگاه هاي پمپاژ
-رسوبگذاري، روشهاي پيشگيري
-گذشته مهندسي عمران
-آينده مهندسي عمران
-مديريت ساخت و اجرا
-تكنولوژي اجرا
-پيمانكاري
-تحليل سازه ها
-شبكه هاي آب و فاضلاب
-مقاومت مصالح
-سازه هاي فولادي
-سازه هاي بتني
-مهندسي پل
-بارگذاري
-GIS و كاربرد آن در منابع آب
-سدهاي كوتاه
-ماشين هاي آبي
-مهندسي زلزله
-بارگذاري
-مهندسي تصفيه آب و فاضلاب
-تاسيسات مكانيكي
-تاسيسات برقي
-بناهاي آبي
-مصالح ساختماني
-تكنولوژي بتن
-مهندسي سد
-سدهاي بتني
-سدهاي خاكي
-استانداردهاي مصالح
-عمران در ايران باستان
-مهندسي ترابري
-مهندسي سيستم ها
-ترميم ساختمان ها
-عمران محيط زيست
-اقتصاد مهندسي
-رسم فني و نقشه كشي
-تحليل قابليت اعتماد سازه ها
-اجزاء محدود مقدماتي
-مهندسي تصفيه آب و فاضلاب
-خطوط انتقال و شبكه توزيع
-مدلهاي آشفتگي
-مهندسي منابع آب
-هيدرولوژي آبهاي سطحي
-آبهاي زيرزميني
-ماشين آلات راه سازي
-آزمايش هاي روسازي
-معماري شهرسازي در عمران
-تحليل سازه ها
-اصول مهندسي باد و زلزله
-سازه هاي بتن آرمه
-مكانيك خاك ومهندسي پي
-مكانيك سيالات و هيدروليك
-فتوگرامتري فضايي
-پردازش رقومي
-خوردگي درمصالح ساختماني
-مهندسي عمران در قرن 21
-سياستهاي ساخت و ساز در ايران
-روشهاي عددي پيشرفته
-علوم كامپيوتري در علوم آب
-كيفيت آب
-جريان در محيط‌هاي متخلخل
-هيدروليك رسوب
-فيزيك خاك پيشرفته
-مقدمه‌اي بر زمين‌آمار
-استفاده از سطوح آبگير
-آبهاي زيرزميني
-هيدرومتئورولوژي
-بهينه‌سازي
-مهندسي ژئوتكنيك
-نقشه برداري
-آمارواحتمالات مهندسي عمران
-زمين شناسي مهندسي
-روسازي راه
-راهسازي
-اجراي سازه هاي فلزي وبتني
-اصول مديريت و ساخت
-مقاومت مصالح
-آزمايشگاه در مهندسي عمران
-سنجش از راه دور
-سيستمهاي اطلاعات جفرافيايي
-مديريت داده ها، سنجش از دور
-خلاقيت در مهندسي عمران

ريز محور هاي محيط زيست:
-مهندسي محيط زيست
-حفاظت از محيط زيست
-تنوع زيستي
-آلودگي محيط زيست 
-ايمني محيط زيست
-ارزيابي و آمايش سرزمين
-احياء مناطق بياباني
-همزيستي با بيابان 
-منابع طبيعي 
-توسعه و عمران مناطق بياباني
-محيط زيست و شهر
-محيط زيست و عمران
-محيط زيست و هنر
-محيط زيست و معماري
-بيابان زدايي
-ارتقا فرهنگ زيست محيطي
-خلاقيتهاي محيط زيستي
-حفظ محيط زيست
-محيط زيست و IT
-محيط زيست و گذشته
-بازآموزي از گذشته
-نگاه به آينده
-انتقال و انتشار آلاينده ها
-شناخت محيط زيست
-هيدروليك محاسباتي
-مهندسي كنترل سيل
-هيدروديناميك پيشرفته
-بهداشت محيط زيست
-تصفيه فاضلاب صنعتي
-اثرات زيست محيطي 
-شبكه هاي آب و فاضلاب
- تصفيه خانه آب و فاضلاب
-هيدروديناميك آبهاي سطحي
-مهندسي و مديريت پسماند
-مكانيك جريانهاي دو فازه
-جريان هاي غيرماندگار
-هيدروليك محاسباتي
-آلودگي صدا و كنترل آن
-هيدرولوژي آبهاي زيرزميني 
-فرايند شيمييايي و بيولوژيكي
-حمل و نقل مواد زائد 
-شناخت مواد زائد جامد
-بازيافت مواد زائد جامد
-روشهاي كنترل آلودگي
-جمع آوري مواد زائد
-روشهاي عددي
-مدلهاي كيفي درمنابع آب
-برنامه ريزي غيرخطي پويا
-تصفيه فاضلاب
-آلودگي مواد زائد جامد 
-روشهاي كنترل آلودگي
-تصفيه آب
-آلودگي هوا 
-ديناميك سيالات 
-تئوري لايه مرزي
-هيدروژئولوژي
-هيدرولوژي آماري
-تحليل سيستمهاي منابع آب
-مدلهاي كيفي در منابع اب
-نظريه تلاطم
-تئوري امواج
-جمع آوري فاضلاب 
-آلودگي خاك
-آلودگي آبها
-آلودگي دريايي 
-ارزشيابي آلودگيهاي هوا
-مهندسي رودخانه
-آينده محيط زيست
-مدل سازي آلاينده ها
-تهويه صنعتي
-برنامه ريزي محيط زيست
-مكانيك انتقال رسوب
-هيدرولوژي مهندسي 
-اثرات زيست محيطي تصفيه ها
-آزمايشگاه عمليات واحد
-انتقال و توزيع اب
-بازيابي فاضلاب
-توسعه منابع آبهاي زير زميني
-ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
-مديريت كيفي منابع آب
-هواشناسي
-فرايندهاي تصفيه
-جريان هاي لايه اي(منطبق)
-كمپوست
-مديريت محيط زيست
-جمع آوري اطلاعات زيستي 
-كنترل محيط زيست
-مواد زائد خطرناك
كنترل انتشار آلاينده¬ها در هوا
-كنترل آلودگي هاي جوي
-كنترل آلودگي هاي زيستي
-مديريت محيط زيست پايدار

 ريز محور هاي هنر:
 -هنرهاي تجسمي
-هنرهاي موسيقي
-هنرهاي نمايشي
-گرافيك 
-گرافيك معماري
-گرافيك شهري
-گرافيك بصري
-ادبيات نمايشي
-ارتباط تصويري
-تصويرسازي
-نمايش عروسكي
-سينما
-توليدات سينمايي
-تصوير متحرك
-هنر اسلامي
-هنر جهان اسلام
-آهنگ سازي
-نوازندگي 
-آهنگ سازي
-كارگرداني 
-مرمت اشيا و آثار
-پژوهش هنر
-بنياد نمايش در غرب و شرق
-فلسفه هنري
-اسطوره و نمايش
-تحول بيان سينمايي
-هنر ايران باستان
-بازآموزي از هنر گذشته
-هنر معاصر
-هنر نو
-هنر پست مدرن
-هنر كهن
-هنر اساطيري
-آركي تايپ ها در هنر
-فلسفه هنر
-نقد آثار تجسمي
-مباني هنرهاي تجسمي
-مباني نظري موسيقي
-مطالعات ميان رشته اي هنر
-هنر در تمدن اسلامي
-انسان طبيعت طراحي
-مطالعات تطبيقي هنري
-آشنايي با آراي متفكران هنر
-آشنايي با هنر و تمدن شرق
-بررسي و تحليل مكاتب هنري
-جامعه شناسي هنري
-تحول نقوش در هنر ايران
-روش تحقيق هنري
-مباني ادبيات نمايشي
-ماسك و گريم
-موسيقي نمايش
-نور و صدا در نمايش
-تهيه كنندگي
-راديو
-نسخ خطي
-فرش
-نگارگري
-هنر فلز
-هنر خوشنويسي
-عكاسي
-فناوري در هنر معاصر
-كامپوتر در هنر
-هنر سنتي
-هنر بومي
-طراحي سنتي 
-شناخت طرح و نقش 
-هنر فرش ايران
-هنر و علم الياف
-رنگرزي سنتي
-هنر فرش جهان
-اقتصاد هنر
-حفاظت ار آثار هنري
-طراحي حروف
-مردم شناسي هنري
-تاريخ نمايش در ايران
-تاريخ نمايش در جهان
-روانشناسي شخصيت در هنر
-هنر نمايشنامه نويسي
-هنر و كنترل كيفيت
-موزه داري هنري
-هنر اسلامي در دوره معاصر
-اصول خط و خوشنويسي
-تذهيب
-زيبايي شناسي هنر اسلامي
-هنر قراني
-هنر سنتي
-استانداردهاي هنرها
-هنر عرفاني
-حكمت هنر اسلامي
-المان هاي هنري
-هنر از منظر پديدارشناسي
-رشته هاي هنري معاصر
-رشته هاي هنري سنتي
-هنر گذشته و گذشته هنر
-هنر آينده و آينده هنر
-كپي رايت و بازار اقتصاد هنري
-بازاريابي محصولات هنري
-هنر در فرهنگ و ادبيات ايراني
-هنر در تاريخ
-آموزش هنر
-مباني بازيگري
-مباني طراحي صحنه
-مباني نقد و تحليل فيلم
-هنر فيلمنامه نويسي

نظرات