نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

نخستين كنفرانس سراسري پژوهش هاي مديريت و مهندسي صنايع (RMIC2015) با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف علوم مديريت و مهندسي صنايع برگزار مي‌شود. آشنايي و بررسي تحقيقات اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.
كنفرانس RMIC2015 كه توسط پرديس بين الملل توسعه هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 26 شهريورماه برگزار خواهد گرديد. 

 

محورهاي كنفرانس:

مديريت 
• كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
• رهبري و رفتار سازماني
• توليد، فرآيند و عمليات
• مديريت مالي
• مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
• مديريت استراتژيك و رقابت
• مديريت منابع انساني
• مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
• مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
• اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
• حاكميت شركتي و مسووليت اجتماعي
• كارآفريني

مهندسي صنايع 
• بهينه سازي (مدل سازي و الگوريتم هاي حل)
• تصميم‌گيري در شرايط عدم قطعيت
• مديريت توليد و موجودي‌ها
• مديريت/مهندسي كيفيت و بهره‌وري 
• بهينه‌سازي مدل‌هاي زنجيره تامين و پشتيباني
• مديريت/مهندسي مالي و تحليل اقتصادي
• سيستم‌هاي مديريت سازمان (استراتژيك، منابع انساني، دانش، فرايندها و...)
• طراحي سيستم‌هاي خدماتي، ساخت و اتوماسيون
• كاربرد فناوري اطلاعات در تصميم‌گيري و مديريت سازمان
• مديريت و كنترل پروژه
• سيستم هاي سلامت
• مهندسي ايمني و ارگونومي
• نگهداري و تعميرات و قابليت اطمينان
• مطالعه موردي صنايع (نفت و گاز، انرژي، خودروسازي، بانكداري و...)

نظرات