همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

محورهاي همايش:

- تاثير ماهواره در بين جوانان
- فرهنگ جوانان و ولايتمداري
- تاثير فرهنگ عاشورا بر جوانان
- جوانان و فرهنگ سازي اجتماعي
- تاثير فضاي مجازي بر فرهنگ جوانان
- فرهنگ ديني و جايگاه آن در بين جوانان
- فرصت ها و تهديدهاي فرهنگي در بين جوانان
- ناهنجاري هاي اجتماعي و خطر آن در بين جوانان
- چالش هاي فرهنگي و متغيرهاي آن در بين جوانان
- نقش انقلاب اسلامي در صدور فرهنگ به جوامع بشري
- بررسي جهاد اقتصادي و جهاد فرهنگي برگرفته از منويات رهبري (مدظله العالي)
- پيامدهاي ضد فرهنگي فرقه هاي دست ساز استعمارگران در تقابل با فرهنگ ناب محمدي (صلي الله عليه و آله)
- فرهنگ و معماري
- ادبيات و تاثيرآن برفرهنگ
- هنر و معماري

نظرات