همایش اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی(ره)

همایش اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی(ره)

محورهاي همايش:

- علوم قرآني و مباني تفسير

- روش شناسي تفسيري

- تاويلات عرفاني و مباني آن

- فهم قرآن، مراتب و موانع

- فهم مقاصد و اهداف متعالي قرآن

نظرات