اولین همایش داخلی حمایت و ارتقاء حقوق کودک

اولین همایش داخلی حمایت و ارتقاء حقوق کودک

محورهاي همايش:

حقوق كودك و اسلام
-حقوق كودك از منظر قرآن،حقوق كودك از منظر روايات اسلامي 

حقوق كودك و ارتقاء آن در خانواده
-حقوق كودك و طلاق
-حقوق كودكان بي سرپرست و بد سرپرست
-حقوق كودك و قوانين مرتبط با حقوق خانواده
-بهزيستي كودكان معلول و رعايت حقوق آن ها
-آرزوي كودكان ، اميد كودكان در راستاي احقاق حقوق كودكان
-حقوق كودك در اجتماع و عرصه داخلي

حقوق كودك و اقتصاد
-حقوق كودك و تامين اجتماعي
-حقوق كودك و آموزش و پرورش
-حقوق كودك و تحولات روز اجتماعي
-حقوق كودك و بهداشت (جسمي و رواني)
-حقوق كودك در آيينه قانون (قانون اساسي ، مدني ، مجازات و ....)
-حقوق كودك در عرصه بين المللي

حقوق كودك ، يونيسف و پيمان جهاني حقوق كودك
-بررسي تطبيقي حقوق كودك در ايران و كشورهاي غربي
-تروريسم و نقض حقوق كودكان
-وظايف دولت ها در حمايت و ارتقاء حقوق كودك

نظرات