همایش افق توسعه معماری و شهرسازی معاصر کلان شهرها

همایش افق توسعه معماری و شهرسازی معاصر کلان شهرها

محورهاي همايش:

محورهاي مهندسي معماري 

جايگاه فرهنگ درمعمار ي و شهرسازي
معماري و توريسم فرهنگي
چالش هاي معماري معاصر در كلان شهرها
فرهنگ توسعه يا توسعه فرهنگ در كلان شهرها
معماري معاصر كلان شهرها، بايدها و نبايدها
توريسم و معماري معاصر در 1404
اقتصاد، توريسم، فرهنگ
المان هاي معماري و سيماي شهري
معماري فرهنگ، فرهنگ معماري
پتانسيل سنجي محدوده توسعه شهري
المان هاي اسلامي و توريسم فرهنگي
المان هاي ماندگار و توريسم فرهنگي
توسعه هتل در مركزيت يا حومه شهر__مكان يابي هتل ها در مركزيت يا حومه شهر
تعلق خاطر در معماري، وضعيت توريسم__معماري نوستالژيك و ضعيت توريسم
نقش مراكز آموزشي در توسعه ي معماري كلان شهرها
مفهوم شناسي معماري و شهرسازيانديشه ها و فن آوري هاي نو در معماري و شهرسازي
معماري تزءيني يا مفهوم در معماري
معماري پيشينه گرا و صنعت توريسم

محورهاي مهندسي شهرسازي
انديشه ها و فن آوري هاي نو در شهرسازي
زيبا شناسي در شهرسازي
برنامه ريزي و مديريت و طراحي شهري
مفهوم شناسي در شهرسازي
شهرسازي و توسعه نوين شهري
شهرسازي اسلامي
شهر بدون ماشين
پايداري در شهرسازي
پايداري و محيط زيست شهري
زباله و آلودگي هاي زيست محيطي شهري
بهران آب و راهكارهاي كاهش مصرف آب
تاثير بزرگ راه ها شاپينگ مال ها در بافت شهري
مقاوم سازي و بهسازي ساختمان هاي شهري
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
مديريت شهري
طراحي شهري
شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
فضاهاي سبز و محيط زيست شهري
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مديريت سيستم هاي حمل و نقل
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
معماري پيشينه گرا و صنعت توريسم

محورهاي مهندسي عمران

مهندسي سازه 
مهندسي زلزله
تكنولوژي عالي بتن
مهندسي ژئوتكنيك
مديريت ساخت و اجرا
آموزش و توسعه مهندسي عمران
مهندسي راه حمل و نقل و ترافيك
نقشه برداري ژئودزي و ژئوماتيك
فن آوري هاي نودر مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
ايمني مديريت بحران و پدافند غير عامل
مهندسي منابع آب سازه هاي هيدروليكي و دريايي
محورهاي مهندسي تاسيسات
كاربرد انرژي هاي خورشيدي باد زمين گرمايي و در تاسيسات نوين
مديريت و بهينه سازي انرژي در ساختمان
معماري سنتي و تاسيسات نوين
تاسيسات سبز و ساختمان سبز

نظرات