اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار

اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار

محورهاي همايش:

- راهكارهاي مديريت جهادي در ارتقاء اقتصاد كشاورزي و منابع طبيعي پايدار

- پتانسيل ها و دستاوردهاي كشت و توسعه و فرآوري گياهان داوريي

- راهكارهاي اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي و منابع طبيعي

-و...

 

نظرات