چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

محورهاي همايش:

-شبيه سازي، طراحي و مدلسازي در فناوري نانو
-فناوري نانو، آموزش، ايمني و محيط زيست
-فناوري نانو و علوم مختلف از جمله شيمي، فيزيك، الكترونيك، مكانيك، پليمر و نساجي
-كاربرد فناوري نانو در پزشكي و دارو سازي
-كاربرد فناوري نانو در كشاورزي و مواد غذايي
-نانو فوتونيك
-نانو مترولوژي
-نانوكامپوزيت
-نانو حسگرها
-نانوپوشش ها
-نانو مغناطيس
-نانو محاسباتي
-نانو زيست فناوري
-نانو ساختارها و روش هاي شناسايي، سنتز و ساخت آنها
-نانو مواد(نانو لوله ها، نانو الياف، نانو ذرات، نانو سيم ها و ...)
-نانو جاذب ها و نانو كاتاليست ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

نظرات