همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته

همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته

محورهاي همايش:

-باغباني و توليد پسته ارگانيك
-تغذيه و آبياري در باغات پسته
-آفات، بيماري­ها و علف­هاي هرز پسته
-بيوتكنولوژي پسته
-تنش­هاي محيطي در پسته
-فرآوري، بسته­ بندي، بازيافت و صنايع وابسته پسته
-ويژگي­هاي پزشكي و دارويي پسته
-اقتصاد، بازاريابي، صادرات پسته
-بهداشت پسته

نظرات