همایش ملی انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری

همایش ملی انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری

هدف از برگزاري اين همايش را ارائه فناوريهاي پيشرفته جديد ساختمان و اطلاع‌رساني جامع و حرفه‌اي از آخرين دستاوردهاي بومي و بين‌المللي در خصوص راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان است ودر حوزه انرژي بدليل مصرف بالاي انرژي بخش ساختمان، كاهش مصرف انرژي با استفاده از روش‌هاي مهندسي مي‌تواند در مقياس كلان در صرفه‌جويي انرژي كشور تاثير بسزايي داشته باشد.دراين راستا"سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي" ارائه آخرين متدها و استانداردهاي طراحي و ساخت ساختمان هاي هوشمند، مديريت سيستم هاي هوشمند ساختمان و مديريت، كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي هوشمند ساختمان جهت ايجاد ديدگاهي ويژه در كشور به محورهاي  فوق الذكر، آگاهي و استفاده مديران، كارشناسان، مهندسين عمران، اعضاي نظام صنفي ساختمان، پيمانكاران، انبوه سازان و كليه علاقه مندان و فعالان صنعت ساختمان مي توان بسيار مفيد باشدوهمچنين حفاظت وايمني در كارگاه ساختمان،آسيب شناسي عدم اجراي صحيح مباحث مقررات ملي ساختمان و صرفه جويي در مصرف انرژي با بكارگيري از استانداردهاي مقررات ملي ساختمان ازجمله اهداف موردنظر مي باشد.ودراين كنفرانس با هدف گسترش دانش فني در گرايش هاي مختلف علوم و مهندسي محيط زيست و انرژي و بكارگيري انرژيهاي نو در ساختمان از طريق ايجاد محيطي جهت تبادل نظر علمي و فني ، ارائه آخرين يافته هاي پژوهشي ، و همچنين تشويق محققان برنامه ريزي شده است .

 


محورهاي همايش :

- فنآوريهاي نوين ساختماني و كاهش مصرف انرژي
- پايش انرژي ، هوشمند سازي ساختمان ، اتوماسيون و كنترل
- نقش ساختمانهاي دو پوسته در بهينه سازي انرژي ساختمان
- بكارگيري توربينهاي بادي شهري در تبديل انرژي مورد  نياز شهري
- توسعه انرژيهاي زمين گرمايي در معماري
- مديريت انرژي ساختمان
- كاهش مصرف انرژي در تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان
-نقش سيستمهاي تركيبي حرارت و قدرت در ساختمانها و تاثير آن بر محيط زيست شهري
- تحليل و ارزيابي نقش آيين نامه هاي ساخت و ساز در كاهش مصرف انرژي
-راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در تاسيسات و زير ساختهاي شهري
- نقش فرهنگسازي در كاهش مصرف انرژي
- نقش مديريت شهري در كاهش مصرف انرژي در شهر
- مديريت محيط زيست و نقش آن در مديريت شهري

نظرات