اولین همایش منطقه ای پژوهشهای نظری و کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

اولین همایش منطقه ای پژوهشهای نظری و کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

محورهاي همايش:

-معماري سيستمهاي نرم افزاري
-داده كاوي در علوم كامپيوتر و IT
-شبكه هاي كامپيوتري
-امنيت سيستمهاي كامپيوتري
-شبكه هاي اجتماعي
-يادگيري ماشين و پردازش صوت وتصوير
-رايانش ابري
-كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش
-سيستمهاي انتقال و ارتباطات هوشمند

نظرات