اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

مركز پيشگيري سرطان نسترن، يك مركز خيريه مردم نهاد (NGO) است كه قصد دارد با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مركز TZB بايروس آلمان و شركت دارويي پارس تك رخ، اولين سمپوزيوم بين المللي سرطان را در تاريخ 9 مهر ماه 1394 برگزار نمايد. 

 

محورهاي سمپوزيوم:

-پيشگيري و تشخيص زودهنگام سرطان
-تلاش جهت پيشگيري از سرطان
-نقش آنتي اكسيدان‌ها در پيشگيري از سرطان
-پيش آگاهي و تشخيص سرطان
-CTC و پيشرفت‌هاي بدست آمده در شناسايي سلول‌هاي سرطاني
-آگاهي دادن در مورد سرطان و آموزش جامعه
-مدريت و درمان هدفمند سرطان
-درمان دارويي
-پيشرفت‌هاي جراحي در درمان سرطان
-رويكردهاي درماني به كار برده شده در مراكز درماني
-درمان سرطان (جراحي بافت هاي سرطاني - شيمي درماني – راديوتراپي - هورمون درماني - ايمني درماني).
-رويكردهاي غيرپزشكي در درمان سرطان (درمان‌هاي الكترومغناطيسي، درمان‌هاي دارويي مكمل و جايگزين ،درمان‌هاي فتوديناميك، درمان‌هاي هايپرترميك )
-درمان‌هاي غيرتهاجمي سرطان
-مطالعات پايه در مورد سرطان
-تلاش‌هاي باليني در سرطان
-مطالعات اگزوزوم‌ميك
-داروهاي شيمي درماني
-مطالعات سلولي و مولكولي
-مطالعات چندشاخه‌اي در زمينه سرطان ( جامعه‌شناسي سرطان، روان‌شناسي سرطان، روان‌شناسي سرطان، اقتصاد سرطان و غيره )

نظرات