اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری

اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری

اولين كنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي ساختمان و توسعه شهري با شعار «هر نفر، يك ايده - يك گام به جلو»، در آذر ماه 1394 در مجتمع رفاهي - آموزشي نفت شهرستان محمودآباد برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

ارزيابي ريسك و مديريت پروژه، انبوه سازي و مهندسي ساخت در ساختمان و محيط شهري
ايده هاي نوين طراحي، محاسبه و اجرا در مهندسي ساختمان و توسعه شهري
مهندسي عمران (سازه، زلزله، ژئوتكنيك)
مهندسي معماري در ساختمان و محيط شهري
مهندسي نقشه برداري در شهرسازي و ساختمان
مهندسي محيط زيست شهري و توسعه سبز در ساختمان و محيط شهري
مهندسي راه و ترابري، حمل و نقل و ترافيك شهري
روش هاي عددي، تحليلي و آزمايشگاهي در مهندسي ساختمان
زمين شناسي مهندسي و مهندسي تونل در نواحي شهري 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري، شهرسازي و مديريت شهري پايدار
 ارزيابي لرزه اي، بهسازي، مقاوم سازي و مرمت ابنيه
انرژي هاي نو و تجديدپذير، مصرف انرژي و بازيافت انرژي در ساختمان و محيط شهري
 هوش مصنوعي، هوشمندسازي و فناوري هاي نو در مهندسي ساختمان و محيط شهري
 آسانسور، پله برقي و بهينه­ سازي سيستم­ هاي ارتينگ در ساختمان و محيط شهري
 مهندسي سيستم هاي برق، شبكه توزيع، طراحي و ارزيابي تاسيسات الكتريكي در ساختمان و محيط شهري
مهندسي سيستم­ هاي مكانيك، طراحي و ارزيابي تاسيسات مكانيكي در ساختمان و محيط شهري
طراحي و ارزيابي ساختمان هاي بلند، سازه هاي فضاكار، سيستم شريان هاي حياتي و پل ها
راهبردهاي نوين ارتقاء ايمني، استانداردسازي و افزايش عمر مفيد ابنيه (در حوزه هاي معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي و برقي)
 تكنولوژي بتن، مصالح ساختماني بومي و نوين در مهندسي ساختمان و محيط شهري 
 شبكه عصبي، بهينه يابي و مدل سازي در حوزه مهندسي ساختمان و توسعه شهري (كليه گرايشها)
فناوري اطلاعات، ارتباطات و سيستم هاي GIS و RS در علوم مهندسي ساختمان و توسعه شهري
 جايگاه شهرداري، نظام مهندسي و قوانين شهري در توسعه شهري و ساختمان هاي آينده
 مديريت بحران، پدافند غيرعامل و مهندسي ارزش در حوزه مهندسي ساختمان و توسعه شهري
 سيماي توسعه پايدار در مهندسي ساختمان و محيط شهري همراه با راهكارهاي دستيابي به آن
 نقش بيمه ها، صنعت و سرمايه گذاري در ساختمان و توسعه شهري
 نقش گردشگري و فرهنگ در توسعه شهري و شهرسازي
اثرات بارهاي غيرمتعارف زلزله، طوفان و انفجار در ارزيابي ساختمانها و زيرساخت هاي شهري
گودبرداري و مخاطرات ساخت در سواحل و شهرها
 مهندسي فروش پروژه هاي ملكي و ساختماني
 مباني پايداري توسعه شهرها و كلانشهرها در ايران و جهان
 مفهوم شناسي معماري، منظر شهري و شهرسازي معاصر
 مقررات ملي در صنعت ساختمان
*ساير ايده هاي نو در مهندسي ساختمان (عمران، معماري، مكانيك، برق و شهرسازي) و توسعه شهري

نظرات