همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی

همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی


وضعيت عالم در حال حاضر تحت سيطره مدرنيته است، اگرچه تعاليم و نظريه‌هاي مدرن در تقابل با تعاليم اسكولاستيكي قرار دارد؛ اما در ادامه همان تمدن و فرهنگ شكل گرفته است. مدرسان و دانشمندان عصر جديد، اگرچه، جهان جديد و در نتيجه سؤالات و پاسخ هاي جديدي را توضيح مي‌دادند اما براي سؤالات و نيازهاي خاص زيست بوم فرهنگي خويش تلاش مي‌كردند.
با گسترش آوازه فرهنگ و تمدن غربي به ديگر سرزمين ها، علاوه بر منسوجات و محصولات كارگاه‌ها و كارخانجات غربي و افزون بر انديشه و افكار جديد غربي، دانشگاه‌ها نيز به عنوان مراكز اصلي تمدن ساز به تقليد در سرزمين هاي جديد ساخته شدند. مدارس سنتي در سرزمين هاي مقصد، آرام آرام بوي بي فايدگي و كهنگي و جاي خود را به مراكز جديد علمي دادند. براي پر كردن دانشگاه نيز علاوه بر اعزام دانشجو به اروپا يا وارد كردن استاد از آنجا، كتاب‌هاي آنجا ترجمه مي‌گرديد تا علم جديد و به همراه آن راه حل براي معضلات جديد كشف گردد.
علوم انساني متعارف، مبتني بر فلسفه‌هايي هستند كه مبنايش ماديگري است. بر اين مبنا انسان حيوان انگاشته مي‌شود". در اين راستا توليد فلسفه علم اسلامي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني اصلي‌ترين گام در اسلامي سازي معرفت و بنا نهادن تمدن نوين اسلامي بر پايه دانشي است كه با استمداد از منبع وحي و در كنار ساير روش‌هاي پذيرفته‌شده زمينه را براي مرجعيت علمي ايران اسلامي در جهان فراهم خواهد نمود.
در همين راستا دانشگاه پيام نور استان گيلان در نظر دارد در راستاي تحقق اهداف علمي و انقلابي و در ادامه فعاليتهاي پيشين خود، در موضوع تحول در علوم انساني، به كمك همه اساتيد معظم حوزه و دانشگاه و با مشاركت و مساعدت مجموعه اي از دانشگاهها، مراكز و مؤسسات علمي و پژوهشي، همايش بين‌المللي علوم انساني اسلامي را برگزار نمايد.

 

 

محورهاي همايش:

- علوم سياسي و روابط بين‌الملل
-حقوق
- فلسفه و فلسفه علم
-روانشناسي و تعليم و تربيت اسلامي
-جامعه‌شناسي، مردم شناسي و ارتباطات
- علوم مديريتي
-علوم اقتصادي
-هنر، معماري و شهرسازي
- زبان‌شناسي و ادبيات

محورهاي عمومي همايش:
- تبيين وضعيت و آسيب شناسي علوم انساني در جهان اسلام و ايران
- نقش هر يك از نهادهاي دولتي و غيردولتي در بومي سازي رشته هاي علوم انساني
-اسلام و مباني نظري و فرانظري رشته هاي علوم انساني
- آسيب شناسي نظام آموزش و پرورش و كيفيت رشته هاي علوم انساني در دانشگاه هاي جهان اسلام و ايران

نظرات