اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

«موسسه پويندگان انديشه هاي نو» با مشاركت و همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شهرداري صومعه سرا در نظر دارد تا «اولين كنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در كسب و كار» را در شهريور ماه 1394 برگزار نمايد. 

 

محورهاي اصلي همايش:

- حسابداري

- مديريت 

اقتصاد

-كارآفريني

- كسب و كار

نظرات