اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن

اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن

محورهاي همايش:

 


-اهميت كشاورزي از نگاه قران
-اهميت حيوانات از منظر قرآن كريم
-كليات آفرينش و كيفيت خلقت حيوانات
-مصاديق بهره مندي انسان از نعمت حيوانات (چهارپايان)
-سوء استفاده از حيوانات و احكام خرافي بت پرستان
-درسهاي اخلاقي در مواجهه با حيوانات(چهارپايان)
-آفرينش چراگاه و مراتع احكام مربوط به حيوانات(چهارپايان)
-پرورش و نگه داري دام وطيور از نظر قرآن احاديث
-نگرشي بر آيات قرآن در ارتباط با علوم دامي
-ژنتيك و قرآن
-اشاره به وراثت سيتوپلاسمي از ديدگاه قرآن
-كشاورزي در قرآن كريم و حديث نبوي
-زراعت در دوره‌هاي مختلف اسلامي
-فنون كشاورزي و توسعه آن در بين مسلمانان
-قواعد و قوانين كشاورزي در شريعت اسلامي
-تكنيك‌هاي كشت
-شخم و آبياري نزد مسلمانان و بزرگان عرصه كشاورزي در ميراث اسلامي
-گياهان دارويي در قرآن
-قرآن و علوم باغباني
-آفات و بيماري ها
-اكولوژي در قرآن
-فتوسنتز گياهان در قرآن كريم
-بررسي اهميت آب و آبياري از منظر قرآن
-محيط زيست اهميت و حقوق آن از نظر قرآن كريم
-مبانى حق بهره‏مندى از محيط زيست سالم در قرآن‏ كريم
-منابع طبيعي از منظر قرآن كريم
-ارتباط خاك با قرآن
-ارزش اقتصاد كشاورزي در قرآن كريم
-صنايع غذايي در قرآن و احاديث ( شرايط نگه داري، انباشت محصولات)

نظرات