یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

يازدهمين سمينار سالانه الكتروشيمي ايران توسط انجمن الكتروشيمي ايران در 27و 28 آبان ماه 1394 در دانشگاه تربيت مدرس در تهران برگزار مي گردد. 

 

 

محورهاي سمينار:

- الكتروشيمي محاسباتي
-الكتروشيمي فيزيك
-الكتروشيمي تجزيه
- سنتز الكتروشيميايي
- خوردگي
-توليد و ذخيره انرژي (پيل سوختي، باتري، ابرخازن و هيدروژن)
-باتري،ابرخازن و هيدروژن
-نانوالكتروشيمي
-بيوالكتروشيمي

نظرات