سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

محورهاي همايش:

- الكترونيك
-سيستم هاي قدرت
- مخابرات و شبكه
- مهندسي پزشكي
-هوش مصنوعي
- ربات هاي صنعتي وهوشمند
- ميكرورباتيك و نانو رباتيك
- سنسورها و ابزار دقيق
- رباتهاي پرنده، زيردريايي و انسان نما

 

 

نظرات