اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

محورهاي همايش:

- تجلي الگوهاي ارزشي اسلامي و ايراني درآثار ادبي كودكان و نوجوانان
- زيباشناسي و زبان شناسي درآثار ادبي كودك و نوجوان
-نقد آثار ادبي  كودك و نوجوان
- محتوا و درون مايه (مضامين فلسفي، ديني، اجتماعي، اقليمي و بومي) در آثار ادبي  كودك و نوجوان
-روانشناسي و ادبيات كودك و نوجوان (نقاشي و داستان)
-بررسي دوره هاي تاريخي ادبيات  كودك و نوجوان

 

نظرات