اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین

اهداف همايش:

-هم افزايي دانش مهندسين عمران در گرايشهاي مختلف
-ايجاد ارتباط بين گروههاي علمي رشته عمران در دانشگاه و صنايع ساختمان
-آشنايي مهندسان با گرايش­هاي مختلف و تازه­هاي علمي رشته عمران

 

محورهاي همايش:

مهندسي سازه:
-سازه هاي بتني
-سازه هاي فولادي
-سازه هاي دريايي و هيدروليكي
-روشهاي عددي در مهندسي سازه
-تكنولوژي بتن

مهندسي زلزله:
-ديناميك سازه
-اندركنش خاك و سازه
-تحليل خطر زلزله
-طراحي لرزه اي شريانهاي حياتي
-كنترل سازه ها

مهندسي ژئوتكنيك:
-ژئوتكنيك لرزه اي
-سازه هاي خاكي
-تست هاي آزمايشگاهي و صحرايي
-مهندسي پي
-مدلسازي و روشهاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك
-بهسازي خاك

مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار:
-آب و فاضلاب
-آلودگي هوا
-مواد زائد جامد

مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك:
-مهندسي ترافيك
-برنامه ريزي حمل و نقل
-مواد، مصالح و تكنولوژي آسفالت

مهندسي نقشه­برداري و ژئوماتيك:
-ژئودزي
-فتوگرامتري
-سيستم اطلاعات جغرافيايي
-سنجش از دور

مديريت ساخت و مصالح نوين:
-روشهاي نوين ساخت
-مديريت پروژه
-كاربرد نانوتكنولوژي
-مهندسي ارزش
 

 

نظرات