نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم

نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم

نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم با همكاري انجمن سيستم هاي هوشمند ايران و با حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشكده فني و مهندسي شرق گيلان- دانشگاه گيلان برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

-نظريه و محاسبات فازي
-الگوريتم هاي فراابتكاري
-شبكه هاي عصبي
-روش هاي نرم در آمار
-سيستم هاي هوشمند
-يادگيري ماشين
-كاربردهاي محاسبات نرم

نظرات