دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله

دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله

محورهاي كنفرانس:

در سالهاي اخير استان البرز به طور فزاينده‌اي با ساخت و ساز بناهاي مهندسي مواجه بوده است. بدون شك استفاده از آخرين دستاوردهاي بين‌المللي براي طراحي بهينه سازه‌ها نقش حايز اهميتي در توسعه علمي اين ساخت و سازه‌ها خواهد داشت. دانشگاه خوارزمي به عنوان قطب علمي استان البرز در پي توسعه علوم و فنآوري‌هاي نوين در اين منطقه است. دانش لرزه شناسي و مهندسي زلزله يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي طراحي ايمن و اقتصادي سازه ها است و در همين راستا دانشكده فني و مهندسي دانشگاه خوارزمي برگزاري كنفرانس هاي منطقه‌اي را در دستور كار خود قرار داده است.
در پي برگزاري موفق اولين كنفرانس لرزه شناسي و مهندسي زلزله استان البرز درخواست‌هايي از سوي مراكز علمي و صاحب‌نظران براي برگزاري دومين همايش به گروه مهندسي عمران دانشگاه خوارزمي ارائه شد. بر همين اساس مقرر گرديد با برگزاري كنفرانس دوم آخرين يافته‌هاي علمي و كاربردي در دامنه وسيعي از موضوعات مختلف مرتبط با زلزله‌شناسي، مهندسي زلزله، ژئوتكنيك لرزه‌اي و مديريت خطرپذيري و بحران مورد بحث واقع شده و فضاي مناسبي براي بحث و تبادل نظر پژوهشگران، دست‌اندركاران امور اجرايي و دانشجويان و ساير افراد علاقمند به موضوع زلزله فراهم شود.
برگزاركنندگان دومين كنفرانس زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله استان البرز تلاش دارند تا ضمن ايجاد فضاي مناسب براي تبادل نظر پيرامون آخرين دستاوردهاي علمي در موضوع همايش، امكان به اشتراك‌گذاري و تبادل آخرين يافته‌ها و تجارب موفق را در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با زلزله بين شركت‌هاي منطقه فراهم آورند.
برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي و سخنراني كليدي در رابطه با موضوعات مورد نظر در كنار كنفرانس، از ديگر ويژگي‌هاي اين كنفرانس خواهد بود تا امكان بهرمندي بيشتر شركت كنندگان از موضوعات تخصصي مورد علاقه آنها فراهم شود.

نظرات