کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته

کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته

كنفرانس ملي مكانيك – مواد و فناوري هاي پيشرفته در تاريخ 8 و 9مهر 1394 در استان خراسان شمالي - اسفراين برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاري اين كنفرانس فراهم آوردن زمينه‌هاي همكاري بيشتر بين پژوهشگران با ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و ايجاد موقعيت براي تبادل نظر و آشنايي بيشتر دانشجويان با آخرين پيشرفت‌ها در زمينه‌هاي نظري و كاربردي اين رشته است.

 

 

محورهاي همايش:

 


رشته مواد

مهندسي سطح:
1-    فناوري نانو در مهندسي سطح
2-    تريبولوژي و سايش
3-    ارزيابي و بررسي پارامترهاي سطوح
4-    شبيه ¬سازي در فرآيندهاي سطحي
5-    لايه ¬هاي نازك
6-    رسوب فيزيكي بخار (PVD) ، رسوب شيميايي بخار (CVD)
7-    پاشش حرارتي 
8-    پوشش هاي نفوذي
9-    پوشش¬ هاي مانع حرارتي (TBC)
10-    پوشش ¬هاي فتوكاتاليست
11-    روكش‌كاري به روش جوشكاري

جوشكاري
1-    جوشكاري قوس الكتريكي
2-    جوشكاري انفجاري
3-    جوشكاري نفوذي و بريزينگ
4-    جوشكاري با پرتوهاي پرانرژي
5-    جوشكاري اصطكاكي
6-    جوشكاري پليمر
7-    جوشكاري مقاومتي
8-    شبيه‌سازي در فرايندهاي جوشكاري
9-    آزمون‌هاي غيرمخرب در جوشكاري
10-    روكش‌كاري به روش جوشكاري


نانو مواد
1-    نانو مواد
2-    نانو بيومواد
3-    مواد فوق‌ريزدانه
4-    نانولوله‌هاي كربني
5-    ساختارهاي دو بعدي
6-    نانو كامپوزيت‌ها
7-    مشخصه‌يابي نانو مواد
8-    مواد نانومغناطيس


استخراج و بهره برداري

1-    هيدرو متالورژي
2-    پيرو متالورژي
3-    الكترومتالورژي
4-    سينتيك واكنش‌ها
5-    سنتز مواد
6-    تغليظ مواد معدني
7-    تصفيه و پالايش مذاب فلزات
8-    ليچينگ
9-    فولادسازي


خوردگي
خوردگي در صنايع هوافضا
خوردگي در صنايع نفت، گاز، و پتروشيمي
خوردگي در صنايع فولاد و خودرسازي
خوردگي در صنايع و تاسيسات دريايي
خوردگي در صنايع نيروگاهي
خوردگي در دماهاي بالا
خوردگي ميكروبي و بيومواد
فناوري نانو در خوردگي
روش¬هاي جلوگيري از خوردگي (پوشش¬ها، بازدارنده¬ها، ....)
شبيه¬سازي فرايند¬هاي خوردگي

 

 

رشته مكانيك: 

انتقال حرارت:
1-    انتقال حرارت رسانشي
2-    انتقال حرارت جابجايي
3-    انتقال حرارت تشعشعي
4-    مبدل هاي حرارتي
5-    تكنولوژي¬هاي نوين در انتقال حرارت
6-    انتقال حرارت معكوس
7-    انتقال حرارت در محيط متخلخل
8-    انتقال حرارت محاسباتي
9-    طراحي سامانه هاي حرارتي
10-    انتقال جرم و حرارت و تغيير فاز
11-    چگالش، تبخير و انجماد

مكانيك جامدات
1.    تحليل تنش الاستيك و غير الاستيك
2.    الاستيسيته غير كلاسيك
3.    ترمو الاستسسيته
4.    مكانيك ضربه
5.    مسائل برخورد و نفوذ
6.    مكانيك شكست
7.    تحليل خزش و خستگي
8.    تير، صفحه و پوسته‌
9.    مخازن تحت فشار
10.    مكانيك سازه‌ها
11.    روشهاي محاسباتي و تجربي در مكانيك جامدات
12.    سازه هاي هوشمند و مركب

مكانيك سيالات
1.    جريان هاي تراكم پذير
2.    جريان هاي آرام، جريانهاي آشفته و مدل‌هاي آن
3.    شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
4.    جريان هاي غير دائم
5.    جريانهاي چند فازي
6.    جريان در محيط متخلخل
7.    لايه هاي مرزي
8.    ديناميك سيالات محا سباتي (ا ختلاف محدود، حجم محدود و شبكه بولتزمان، ......)
9.    مكانيك سيالات تجربي و مشاهده جريان
10.    روشهاي تحليل داده هاي عددي و آزمايشگاهي
11.    هيدروليك و هيدرو ديناميك
12.    توربوماشين
13.    ائروديناميك

انرژي و بهينه سازي
1.    رفتار سامانه‌هاي توليد همزمان با بهره‌گيري از انرژيهاي تلفاتي
2.    سامانه‌هاي توليد همزمان برق،گرما و سرما
3.    ذخيره انرژي گرمايي
4.    گرمايش ناحيه‌اي
5.    نيروگاههاي حرارتي
6.    انرژيهاي تجديدپذير
7.    تجهيزات گرمايشي و سرمايشي
8.    گرمايش، تهويه هوا و تهويه مطبوع
9.    كارايي انرژي در ساختمان و صنعت
10.    پيلهاي سوختي
11.    سوخت هاي جايگزين و فن آوريهاي نوين انرژي

هوا فضا
1.    علوم و مهندسي فضايي
2.    ايروديناميك و پيشران هاي هوا فضايي

ساخت وتوليد
1.    ماشين كاري
2.    ماشين ابزار
3.    ابزار دقيق
4.    مكاترونيك
5.    شكل دهي
6.    كامپوزيت
7.    پليمر

نظرات