اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی

اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی

محورهاي همايش:


-ازدواج و سبك زندگي اسلامي
-آسيب هاي اجتماعي و راه­كارهاي كاهش آن
-اخلاق و آداب معاشرت و سبك زندگي اسلامي
-ازدواج، خانواده، خويشاوندي و سبك زندگي اسلامي
-آسيبها و انحرافات اجتماعي و سبك زندگي اسلامي
-تعليم و تربيت اسلامي، اخلاق اسلامي
-فلسفه تعليم و تربيت اسلامي
-رهبري معنوي
-هوش معنوي
-تعالي معنوي
-سرمايه معنوي
-معنويت محيط كار
-سازگاري اجتماعي
-روحانيون و نقش آنان در تعليم و تربيت ديني
-معنويت و سلامت جسمي
-معنويت وسلامت روانشناختي
- معنويت و سلامت اجتماعي
-شاخص­هاي معنويت و سلامت معنوي در آموزه­هاي اسلام
-شاخص­هاي سلامت در آموزه­هاي اسلام
-مباني روانشناسي مثبت­گرا با رويكرد اسلامي
-معنويت و سلامت خانواده
-مباني فلسفي تربيت معنوي
-مباني روانشناختي تربيت معنوي
-مباني اعتقادي تربيت معنوي
-چالش­ها و نقاط قوت نظام سلامت كشور در حوزه سلامت معنوي و ارتقاي آن
-و ساير مباحث مرتبط با روانشناسي و علوم تربيتي

نظرات