اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

گروه ميكروب شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد اين افتخار را دارد كه با همكاري دانشگاه ها، موسسات و نهادها و انجمن هاي علمي و تحقيقاتي اولين همايش ميكروبيولوژي و بيماري هاي عفوني  را در مقياس ملي برگزار نمايد. اين همايش  با استعانت از پروردگار متعال و با تلاش  اعضاي هيئت علمي، محققان و دانشجويان عزيز در تاريخ 14 و 15 مهرماه 1394 برگزار مي گردد. در اين كنگره آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي جمع كثيري از پژوهشگران ارايه مي گردد. حضور شما استاد و پژوهشگر گرامي باعث سرافرازي ما خواهد بود.

 

محورهاي همايش:

- ميكروبيولوژي پزشكي و دامپزشكي

- ميكروبيولوژي پايه و عمومي

- ميكروبيولوژي محيطي و كاربردي

- ميكروبيولوژي مواد غذايي

- ميكروبيولوژي گياهي

- انگل شناسي و قارچ شناسي (پزشكي و دامپزشكي)

- باكتري شناسي  (پزشكي و دامپزشكي)

- ويروس شناسي  (پزشكي و دامپزشكي)

- بيماري هاي ميكروبي دام، طيور و آبزيان

- بيماري هاي ميكروبي مشترك بين انسان و دام

-ميكروبيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژِي مولكولي

- ايمني شناسي

 

 

نظرات