اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

پيشرفت مضاعف و چشمگير علم و صنعت در جهان امروز دگرگوني‏هاي متعددي را در فرهنگ زندگي و الگوهاي رفتاري جامعه بشري ايجاد نموده و در اين راستا مجامع علمي با مطالعه‏هاي بنيادين و تحقيقات كاربردي و برگزاري كارگاه‏هاي آموزشي و همايش‏هاي تخصصي با هدف شناسايي و بررسي اين تغييرات و جمع آوري آخرين دستاوردهاي علمي به تبادل ديدگاه با صاحب نظران و كارشناسان برجسته ملي و بين المللي همراه با الگوهاي كارآمد جهت ارايه در جامعه بشري پرداخته‏اند.

بنابراين، موسسه فناوري سفيران فرهنگي مبين با مجوز رسمي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، داراي پروانه فعاليت موسسات فناور و دانش بنيان از پارك علم و فناوري خليج فارس وزارت علوم تحقيقات و فناوري و شماره ثبت 263 اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي با  در نظر دارد همايش بين المللي نوآوري و تحقيق در هنر و علوم انساني را با هدف معرفي آخرين نظريه‏ ها و دستاوردهاي علمي، تبادل ديدگاه ها، معرفي دستاوردها و تجربيات كاربردي و معرفي پژوهشگران و دانش پژوهان برتر برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:


 ادبيات

ادبيات غنايي و عرفاني

ادبيات حماسي

ادبيات تطبيقي

ادبيات داستاني

ادبيات كودك و نوجوان

ادبيات مقاومت

زبان و ادبيات محلي

ادبيات پايداري

ادبيات عرب

ادبيات عاميانه      

روانشناسي

روانشناسي و چالش هاي زندگي

روانشناسي و خانواده

روانشناسي و سبك زندگي

روانشناسي و زن

روانشناسي و اختلالات

روانشناسي و دوره هاي مهم رشدي

روانشناسي و معنويت

روانشناسي و آموزش و پرورش

روانشناسي و كار

روانشناسي و جامعه ي سالم

روانشناسي عمومي

روانشناسي باليني

روانشناسي خانواده درماني

روان سنجي

روانشناسي صنعتي-سازماني

روانشناسي باليني كودك و نوجوان

روانشناسي كودكان استثنائي

زيست روانشناسي

روانشناسي رشد

روانشناسي قانوني

روانشناسي مدرسه

روانشناسي اجتماعي

معماري

مديريت، برنامه ريزي شهري و توسعه پايدار

شهرسازي و توسعه شهري پايدار

معماري پايا

فرهنگ، پايداري اجتماعي، مديريت شهري و معماري

معماري و شهرسازي ايراني اسلامي پايدار

عمران و پايداري

منظر شهري و توسعه پايدار

سازه و بهسازي لرزه اي

مديريت بحران و پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي

مرمت، احيا و نوسازي آثار فرهنگي تاريخي

تكنولوژي معماري

انرژي معماري

مطالعات معماري ايران

مرمت ابنيه سنتي

معماري اسلامي

معماري منظر

مديريت پروژه و ساخت

دين

معارف اسلامي ، فرهنگ و انديشه دينيت

فقه، فرهنگ و انديشه ديني

فلسفه، فرهنگ و انديشه ديني

تاريخ ، فرهنگ و انديشه ديني

علوم سياسي، فرهنگ و انديشه ديني

علوم اجتماعي ، فرهنگ و انديشه ديني

اقتصاد، فرهنگ و انديشه ديني

مديريت، فرهنگ و انديشه ديني

حقوق، فرهنگ و انديشه ديني

اخلاق و عرفان، فرهنگ و انديشه ديني

روانشناسي و فرهنگ و انديشه ديني

جغرافيا ( محيط شهري و روستايي) و فرهنگ و انديشه ديني

هنر و رسانه، فرهنگ و انديشه ديني  

مديريت

مديريت فرهنگي و توسعه فرهنگي

مديريت اسلامي

مسئوليت اجتماعي و توسعه مديريت فرهنگي

انديشه هاي راهبردي مديريت

مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي

مديريت اطلاعات

مديريت دانش

حقوق و مديريت

مديريت صنعتي و اجرايي

مديريت بازرگاني ، مديريت بيمه و بازاريابي

فرهنگ كارآفريني و كارآفريني فناورانه

مديريت سبز

مديريت سرمايه انساني

مديريت استراتژيك

مديريت جهانگردي

مديريت هتلداري

مديريت شهري

مديريت توليد

مديريت توسعه

جغرافيا

جغرافيا، برنامه ريزي شهري_روستايي و توسعه پايدار

جغرافيا، محيط زيست و توسعه پايدار

جغرافياوپايداري محيط

انسان و پايداري محيط

آب و هواشناسي و پايداري محيط

ژئومورفولوژي و پايداري محيط

منابع آب و پايداري محيط

منابع طبيعي و پايداري محيط

كاربرد فناوري هاي نو در پايداري محيط

محورهاي ويژه جغرافياوتوسعه پايدار

جغرافيا، امنيت، اقتصاد، سياست درخليج فارس

جغرافيا، امنيت، اقتصاد، سياست درخليج فارس

جغرافيا، گردشگري وتوسعه پايدار

توسعه گردشگري و پايداري محيط زيست

گردشگري وطبيعت گردي

اقتصاد

اقتصاد و فرهنگ جهادي

اقتصاد ، كار و سرمايه ملي

اقتصاد و توسعه سرمايه

اقتصاد دانش بنيان

اقتصاد و صادرات كالا

اقتصاد و بهره وري

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد

اقتصاد و اصلاح نظام درآمدي دولت

اقتصاد و مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

تاريخ

تاريخ اجتماعي و سياسي و كليايي از دوره باستان تا انقلاب اسلامي

آثار و شرح احوال عالمان، اديبان و هنرمندان

آثار و بناهاي تاريخي

اقتصاد دامداري

جامعه عشايري، ايلات و عشاير

نسخ خطي و سند شناسي

امامزادها و امام زادگان

مكتب خانه ها و نظام آموزشي نوين

اقتصاد كشاورزي و نظام زمينداري

مؤسسه هاي مدني، اصناف و طبقات اجتماعي محلي

امكان شكل گيري تمدن نوين اسلامي

چشم انداز تمدن نوين اسلامي

تعريف تمدن اسلامي

مباني تمدن نوين اسلامي

انقلاب اسلامي و تمدن نوين اسلامي

فرآيند تحقق تمدن نوين اسلامي

الگوهاي دستيابي به تمدن نوين اسلامي

موانع و آفات دروني در تحقق تمدن نوين اسلامي

علوم سياسي

شرايط زمامداران از ديدگاه اسلام

نهاد دولت از ديدگاه اسلام

معنا و مبناي سياست در اسلام

امت واحده از ديدگاه اسلام

معنا و مبناي توسعه سياسي در اسلام

جايگاه مردم سالاري در آموزه هاي اسلامي

مطالعات منطقه اي

انديشه سياسي در اسلامي

ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي

فقه و حقوق

حقوق بين الملل عمومي

رويكرد حقوق بين الملل در حمايت از خبرنگاران

كنوانسيون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد

حقوق بين الملل و فضاي سايبر

بحران جهاني آب

خطر بيماري ابولا بحران بين المللي

حقوق شهروندي

حقوق عمومي

آسيب شناسي نظام قانونگذاري

وكالت در فقه ، حقوق و آثار آن

حقوق جزا و جرم شناسي

عدالت ترميمي در سياست جنايي ايران

كودك آزاري و خشونت عليه كودكان

بزه عمل منافي عفت در حقوق كيفري ايران

بررسي تطبيقي نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري 1392و قانون سابق

بررسي تطبيقي نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي 1392و قانون مجازات سابق

حقوق خصوصي

حقوق تجارت الكترونيك

حقوق نفت و گاز

تجارت بين الملل

مسؤليت مدني

باستان شناسي

باستان شناسي پيش از تاريخ

باستان شناسي دوران تاريخي

باستان شناسي دوران اسلامي         

جامعه شناسي

جامعه شناسي نظري-مفهومي

روش هاي پژوهش جامعه شناسي

آسيب شناسي اجتماعي

جامعه شناسي ارتباطات و رسانه ها

جامعه شناسي جامعه ي ارتباطي

جامعه شناسي خانواده

جامعه شناسي جنسيت

جامعه شناسي فرهنگي

جامعه شناسي سياسي

جامعه شناسي تاريخي

جامعه شناسي توسعه

جامعه شناسي شهري

جامعه شناسي محيط زيست

جامعه شناسي ادبيات

جامعه شناسي سازمان­ها

جامعه شناسي آموزش و پرورش

جامعه شناسي جنگ

جامعه كار و شغل

جامعه شناسي ورزش

جامعه شناسي ارتباطات

فلسفه

فلسفه آموزش برنامه درسي

آموزش فلسفه

فلسفه دين

فلسفه منطق

فلسفه تطبيقي

فلسفه علم

فلسفه اسلامي

فلسفه تحليلي

فلسفه علم و فناوري

فلسفه و كلام اسلامي

فلسفه آموزش هنر

فلسفه آموزش علوم

فلسفه آموزش علوم انساني و اجتماعي

فلسفه آموزش فناوري و رسانه

فلسفه براي كودكان

تاملات فلسفي در باب اسناد تحولي نظام تربيتي ايران

هنر

پژوهش در هنر

فلسفه هنر

هنرايراني

هنر اسلامي

هنرهاي سنتي

هنرهاي تجسمي

هنر و مقتضيات جهان معاصر

آموزش هنري و تربيت هنرمندان

آموزش و آداب تعليم و تربيت در هنر اسلامي

هنر و انديشه ديني

مباني هنر

اصول و معيار هاي هنر

ديدگاه اديان (اسلام، مسيحيت) در مورد هنر

زيباشناسي نظري و فلسفي هنر

رابطه دين و هنر

آسيب شناسي هنر

چالش هاي متقابل دين و هنر

هنر و تبليغ-معرفي آثار هنري

معرفي آثار هنري ديني و هنرمندان ديني

هنر و زيبايي

بررسي مفهوم زيبايي در قرآن كريم

تجلي سبك زندگي اسلامي ايراني در هنر و معماري اسلامي

مفاهيم فرهنگي و اجتماعي و تبيين سبك زندگي در هنر

جهاني شدن و چالش هاي هنر، معماري و شهرسازي اسلامي

نمود مضامين قرآني در جلوه‌هاي بصري هنر و معماري اسلامي

نقش و جايگاه هنر در پيشرفت و توسعه فرهنگي

هنر پايداري، پايداري در هنر و مفاهيم آن در پرتو حكمت اسلامي

طراحي صنعتي

مردم شناسي

فرش

موزه داري

نقاشي

نمايش

سينما

چاپ

تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي

ارتباط تصويري 

زبان شناسي

مباحث جديد در زبان شناسي

حوزه هاي ميان رشته اي

مهم ترين جريان هاي زبان شناسي

زبان شناسي و تحليل گفتمان

پيشينه ي نظريات زبانشناسي و مطالعات ادبي

پيشينه ي مطالعات زباني و ادبي نزد ايرانيان و مسلمانان

زبانشناسي ادبيات وتحليل بلاغي متون

زبانشناسي ادبيات و جهاني شدن

زبانشناسي ادبيات و روايت شناسي

زبانشناسي ادبيات و سبك شناسي

زبانشناسي ادبيات ومعنا شناسي

زبانشناسي ادبيات ومطالعات ميان رشته اي

زبانشناسي ادبيات و نشانه شناسي

زبانشناسي ادبيات و نقد ادبي

مكتب هاي نوين زبانشناسي

تعليم و تربيت

بررسي نقش آموزش عالي در افزايش سواد عمومي

پرورش انسان

توليد علم

فرهنگ‌سازي

تأثير رويكردها و گرايش‌هاي فلسفي بر آموزش عالي

تحليل انتقادي مسائل خاص آموزش عالي

مباني فلسفي تعليم وتربيت و جامعه امروز ايران

نقش آموزش مربيان در تعليم وتربيت وجامعه امروز ايران

نقش فناوري هاي ارتباطي نو در تعليم وتربيت و جامعه امروز ايران

هويت ايراني و تعليم و تربيت و جامعه امروز ايران

آموزش و پرورش شناختي و جامعه امروز ايران

نظرات