چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران

چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران

محورهاي همايش:


-نقش تبليغات در بازار سازمان‌هاي توليدكننده كالاهاي صنعتي 
- نقش تبليغات در بازار سازمان‌هاي خدماتي 
- نقش تبليغات در بازار سازمان‌هاي توليدكننده كالاهاي مصرفي 
- نقش شركت‌هاي تبليغاتي در توسعه صنعت تبليغات 
- جايگاه اخلاق حرفه‌اي در صنعت تبليغات 
- نقش رسانه‌ها در توسعه تبليغات 

نظرات