همایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسی

همایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسی

محورهاي همايش:

الكترونيك
-سيستم هاي و مدارهاي مجتمع خطي آنالوگ و ديجيتال
-تكنولوژي قطعات نيمه هاري
-نانو الكترونيك و الكترونيك نوري
-پردازش سيگنال هاي ديجيتال

مخابرات
-كدينگ و رمزنگاري و امنيت شبكه
-پردازش سيگنال (صوت و تصوير)
-مخابرات ماهواره اي
-مخابرات سيار
-مخابرات و تجهيزات نوري
-ميدان ، امواج و ماكروويو
-نويز در تصاوير ماهواره اي
-انتقال و دريافت اطلاعات

كنترل
-سيستم هاي كنترل هوشمند
-كنترل بهينه و بهينه سازي
-اتوماسيون و كنترل صنعتي
-مدلسازي و شناسايي سيستم
-تحقيق خطاو پايش عملكرد سيستم ها
-كنترل ديجيتال

قدرت
-ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك
-كيفيت توان
-شبكه هاي توزيع
-برنامه ريزي و مطالعات سيتمهاي قدرت
-مديريت و بهينه سازي سيستمهاي قدرت

مهندسي پزشكي
-ابزار دقيق پزشكي
-بيومتريك و اندازه گيري زيست
-تصوير برداري و پردازش تصاوير پزشكي
-پردازش سيگنال حياتي
-تجهيزات پزشكي و استانداردها و تائيديه هاي همان دستگاهها در تجاري سازي
-روش هاي مدلسازي سيستم هاي بيولوژيك
-مهندسي توانبخشي و باليني
-سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي مراقبت سلامت و پزشكي از راه دور

نظرات