اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

محورهاي كنفرانس:

طراحي جامدات
Solid Mechanic
مكانيك كاربردي
 Applied Mechanic
حرارت و سيالات
Heat & Fluids
انرژي هاي نو
New Energies
ديناميك و ارتعاشات
Dynamic & Vibrations
سيستم هاي كنترل
Control Systems
بيو، ميكرو و نانومكانيك
Bio, Micro & Nano Mechanic
مكانيك محاسباتي
Computational Mechanics
روش هاي عددي
Numerical Methods
كامپوزيت
Composites & FGM
مواد هوشمند
Smart Material
پوسته و ورق
Plate & Shells
شكل دهي فلزات
Metal Forming
الاستيسيته و پلاستيسيته
Elasticity & Plasticity
مدلسازي مكانيكي
Mechanical Modelling
طراحي و ساخت
Designing & producing

نظرات