سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

سومين همايش ملي شهرسازي و معماري در گذر زمان توسط دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين در تاريخ 25 آبان 1394 برگزار مي شود.

 

محورهاي همايش:

-تدابير و تداوم سنت در معماري امروز
-شهرهاي سنتي در مواجه با تفكر مدرنيته
-شهر ايراني-اسلامي (گذشته، حال و آينده)
-معماري و شهرسازي اسلامي از منظر جهاني شدن
-مديريت و حقوق شهروندي در شهرهاي سنتي و مدرن
-پرسشهاي پيش روي مرمت در حفاظت از معماري و شهرسازي
-مباني و شيوه هاي مداخله در حفاظت ميراث معماري و شهرسازي
-تاثيرات شرايط كنوني (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ...) در معماري و شهرسازي

 

نظرات